Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Józef
Nazwisko: Ostafin
Miejsce urodzenia: Sułkowice
Data urodzenia: 07-03-1894
Imię ojca: Jakub
Imię matki: Rozalia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Rozpracowywany przez Wydzial III WUBP w Krakowie w ramach sprawy nr 187/46 w związku z przynależnością do organizacji WiN (Wolność i Niezawisłość). Rozpracowanie zakończono po realizacji procesowej sprawy w 1947 roku i wyroku skazującym na karę śmierci. Materiały operacyjne złożono w archiwum WUdsBP w Krakowie 05.08.1955 pod sygn. 3782/II. Akta nie zachowały się. Akta o sygn. 3782/II nie zachowały się. Wpis na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Sprawa przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Krakowie przeciwko Józefowi Ostafinowi i innym członkom kierownictwa II Zarządu WiN. Zatrzymany przez funkcjonariuszy WUBP w Krakowie 19.09.1946 i decyzją Kierownika WUBP Bieleckiego aresztowany. W miejscu zamieszkania w Krakowie przeprowadzono rewizję. Akt oskarżenia z 07.07.1947 sporządzony przez funkcjonariusza śledczego MBP Adama Humera zatwierdzony został przez Naczelnika Wydziału Śledczego MBP Różańskiego. Józef Ostafin został oskarżony z art. 86 par. 1 i 2 KKWP oraz art. 7 dekretu z 13.06.1946 o działalność w strukturach kierowniczych WiN i sporządzanie analiz, raportów i dokumentów programowych dla organizacji. Wyrokiem WSR z 10.09.1947 skazany na karę śmierci. Decyzją z 06.11.1947 B. Bierut w stosunku do Józefa Ostafina nie skorzystał z prawa łaski. Stracony 13.11.1947 w Więzieniu Montelupich w Krakowie. Akta o sygn. IPN Kr 85/246-264 (Sr 978/47), sygn. IPN Kr 110/1593 (Sr 978/47).
Dokumentacja śledztwa WUBP w Krakowie i Dep. Śledeczego MBP w sprawie członków kierownictwa II Zarządu WiN. Protokoły przesłuchań, materiały prokuratury, postanowienia o tymczasowym areszcie, dokumentacja z procesu wraz z aktem oskarżenia i wyrokiem WSR, dokumenty organizacji WiN i odpisy z tych dokumentów, dokumentacja z odbywania kary przez osadzonych. Józef Ostafin został zatrzymany przez WUBP w Krakowie 19.09.1946. Skazany 10.09.1947 przez WSR w Krakowie na karę śmierci. Wyrok wykonano 13.11.1947. Po realizacji procesowej akta złożono w archiwum WUBP w Krakowie 13.10.1948 pod sygn. 1716/I. Przesygnowano w 1968 roku do sygn. 740/III. Akta o sygn. IPN Kr 07/639 t. 1-11, (740/III-gr.).
Dokumentacja śledztwa prowadzonego przez Departament Śledczy MBP oraz Wydział Śledczy WUBP w Krakowie od sierpnia 1946 w sprawie członków kierownictwa II Zarządu WiN. Materiały zawierają protokoły przesłuchań aresztowanych i świadków przez funkcjonariuszy UB, postanowienia prokuratury, dokumentację z procesu przed WSR w Krakowie wraz z aktem oskarżenia i wyrokiem WSR, dokumenty organizacji WiN i odpisy z tych dokumentów oraz dokumentację z odbywania kary przez osadzonych. Józef Ostafin został zatrzymany przez WUBP w Krakowie 19.09.1946. Po wielomiesięcznym śledztwie nadzorowanym bezpośrednio przez Dep. Śledczy MBP skazany 10.09.1947 przez WSR w Krakowie na karę śmierci. Prezydent Bierut w postanowieniu z 06.11.1947 nie skorzystał z prawa łaski. Wyrok wykonano 13.11.1947 w Krakowie. Po realizacji procesowej akta śledztwa złożono w archiwum MBP 22.01.1948 pod sygn. 1739/śl. Przesygnowano 01.10.1971 do sygn.1739/III. Mikrofilm o sygn. 1606/III wykonano w 1977 roku. Akta o sygn. IPN BU 0259/166 t. 1-9 (1739/III), mikrofilm IPN BU 01236/975 (16060/III).
Akta więzienne osadzonego Józefa Ostafina. Aresztowany tymczasowo decyzją WPR w Krakowie 26.09.1946. Wyrokiem WSR w Krakowie z 10.09.1947 skazany na karę śmierci za działalność w Zrzeszeniu WiN. Wyrok wykonano na terenie więzienia Montelupich 13.11.1947. Brak aktu zgonu i brak powiadomienia USC po wykonaniu wyroku w aktach penitencjarnych. Akta o sygn. IPN Kr 425/428.
Charakterystyka nr 200 sporządzona w latach 1985-86 w Wydziale "C" WUSW w Krakowie dot. organizacji "Wolność i Niezawisłość" (WiN) Okręg Krakowski, działającej na terenie województwa krakowskiego w okresie od września 1945 do października 1947. Do zbiorczego opracowania dołączono kwestionariusze osobowe członków organizacji, prasę konspiracyjna WiN, informacje o działalności WiN. Józef Ostafin ps. "Chudy" figuruje w charakterystyce jako b. Z-ca Komendanta Okręgu Krakowskiego organizacji "NIE", a następnie członek kierownictwa Komendy Obszaru Południowego WiN, redaktor i doradca Wydziału Propagandy. Do momentu aresztowania 19.09.1946 przez UB pełnił funkcję z-cy Kierownika Obszaru Południowego Doradczego Komitetu Politycznego, a od stycznia 1946 Doradczego Komitetu Politycznego przy KG WiN. Akta o sygn. IPN Kr 074/199 t. 1-8 (200/X).
.