Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-05-2023 10:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Wacław
Nazwisko: Michalski
Miejsce urodzenia: Bromierz
Data urodzenia: 05-11-1923
Imię ojca: Paweł
Imię matki: Władysław
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiały zawierają akta śledcze i sądowe związane ze śledztwem przeciwko żołnierzom ROAK i NSZ działającym w latach 1946-1949 na terenie na terenie powiatów Mława, Rypin, Sierpc i Płońsk. Wśród żołnierzy przeciwko którym prowadzono dochodzenie znajduje się Wacław Michalski ps. "Gałązka", żołnierz oddziałów ROAK, a następnie NSZ dowodzonych najpierw przez por. Franciszka Majewskiego ps. "Słony", a potem w oddziale sierżanta Wiktora Stryjewskiego ps. "Cacko". 8.02.1949 został zatrzymany po walce z grupą operacyjną KBW, UB i MO w miejscowości Gałki. W trakcie śledztwa Wacław Michalski został oskarżony o to, że "uczestniczył w wykonywaniu wyroków śmierci na oficerach LWP, milicjantach oraz członkach PPR", oraz jako "członek bandy terrorystyczno-rabunkowej NSZ dokonywał morderstw i napadów z bronią w ręku na instytucje spółdzielcze". 29.09.1949 wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie Wacław Michalski został skazany z art. 86 § 2, art. 1 § 1, 2 i 3 dekretu z dn. 13.06.1946, art. 225 § 1 KK, art. 259 KK i art. 4 § 1 dekretu z dn. 13.06.1946 na karę śmierci i przepadek całego mienia. Wyrok wykonano 29.03.1950. IPN BU 1001/941 t. 1-4 (Śl 93/49, Sr 1534/49).
Wacław Michalski ps. "Gałązka" występuje w opracowaniu sporządzonym w 1979 roku przez Wydział "C" KSMO w Warszawie zatytułowanym "Charakterystyka nr 63, dot. nielegalnej org. i band XXIII Okręgu NZW". Wedle zapisów z "karty na czyn przestępczy" Wacław Michalski ps. "Gałązka" latach od 1947 do 8.02.1949 był "członkiem bandy terrorystyczno-rabunkowej NSZ" w której "dokonywał szeregu napadów na instytucje spółdzielcze z bronią w ręku oraz morderstw na terenie powiatu Płock, Płońsk i Sierpc". Zatrzymany i aresztowany 8.02.1949. Wyrokiem WSR w Warszawie został w dniu 29.09.1949 skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano 29.03.1950. Teczka zawiera karty "na czyny przestępcze", ulotki, charakterystyki żołnierzy i współpracowników NZW. IPN BU 0180/79 t. 1-9 (Charakterystyka nr 63).
Wacław Michalski ps. "Gałązka" figuruje wraz z innymi żołnierzami podziemia niepodległościowego w aktach kontrolno-śledczych śledztwa prowadzonego przez WUBP w Warszawie przeciwko Sewerynowi Orylowi i innym . 8.02.1949 Wacław Michalski został zatrzymany przez funkcjonariuszy UB po potyczce z siłami KBW, UB i MO w miejscowości Gałki. 12.02.1949 został przekazany do dyspozycji WUBP w Warszawie. Akta te zawierają między innymi protokoły przesłuchań żołnierzy NZW oraz osób cywilnych, w tym między innymi kilka protokołów przesłuchań Wacława Michalskiego z dnia 12 lutego i 21 lutego 1949. Teczka zawiera również formalne postanowienia o wszczęciu śledztwa, korespondencje, notatki, meldunki i raporty kilku jednostek UB i MO, dokumenty dotyczące zbrojnych akcji dokonanych przez partyzantów NSZ i NZW, w których między innymi uczestniczył Wacław Michalski. IPN BU 0207/2256 (7140/III).
Teczka zawiera akta akta operacyjne dotyczące członków ROAK, NSZ, NZW w powiecie mławskim. Wśród nich znajduje się streszczenie z dnia 19.01.1956 sporządzone przez PUdsBP w Mławie dotyczące Wacława Michalskiego ps. "Gałązka". W materiałach ww. jest charakteryzowany jako "członek bandy NSZ" występujący pod pseudonimem "Gałązka". W latach 1947-1949 uczestniczył w szeregu akcji zbrojnych. Zatrzymany 8.02.1949 przez PUBP w Mławie, przekazany na dalsze prowadzenie śledztwa do Warszawy. Wyrokiem WSR w Warszawie został skazany w dniu 29.09.1949 na karę śmierci, utratę praw publicznych, obywatelskich i honorowych na zawsze, przepadek mienia na rzecz Skarbu Państwa. IPN BU 0203/1328 (22228/II).
Wacław Michalski ps. "Gałązka" " figuruje wraz z innymi żołnierzami i współpracownikami Ruchu Oporu Armii Krajowej (ROAK) oraz Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (NZW) w aktach zatytułowanych "Charakterystyka nielegalnej organizacji Grupa bojowa >Mściciela< 1945-1949". Materiały te w formie kwestionariuszy osobowych zostały opracowane w latach 1972-1989 przez Wydział "C" KWMO, a następnie WUSW w Bydgoszczy na bazie dokumentów UB z lat 40. i 50. XX w. W kwestionariuszu dotyczącym W. Michalskiego zapisano, że w latach 1947 do 8.02.1949 był "członkiem bandy >Mściciela<, a następnie >Cacki<, uczestniczył w "napadach na kasy gminne oraz spółdzielnie", a także "stał z bronią w ręku na ubezpieczeniu w czasie wykonywania wyroków śmierci przez >Mściciela<". Zatrzymany w lutym 1949 w "wyniku pościgu za bandą". Skazany na karę śmierci w 1950 roku. IPN By 011/4 (4/0).
.