Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Marek
Nazwisko: Białożyński
Miejsce urodzenia: Szczecin
Data urodzenia: 14-02-1955
Imię ojca: Czesław
Imię matki: Eugenia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Kwestionariusz Ewidencyjny (KE) krypt. „Burłak”, nr rej. Sz 28495 prowadzony był przez Wydz. V WUSW w Szczecinie w latach 1984-1986. Kwestionariusz dotyczy innej osoby objętej kontrolą operacyjną - pracownika Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej (WPKM) w Szczecinie podejrzanego o nielegalną działalność w strukturach "Solidarności" oraz kolportaż ulotek i nielegalnych wydawnictw. Marek Białożyński przechodzi w sprawie jako osoba pozostająca w kontakcie z czołowymi działaczami "Solidarności" oraz przekazująca innym pracownikom bezdebitowe wydawnictwa i nakłaniająca ich do nielegalnej działalności. Za powyższe został zwolniony z WPKM Szczecin. Kwestionariusz natomiast zakończono w związku ze zwolnieniem z WPKM głównego figuranta sprawy. Materiały złożono do archiwum pod sygn. 16365/II. IPN Sz 0053/24 (16365/2) mikrofilm.
Marek Białożyński 13.03.1984 został zarejestrowany pod numerem Sz 28497 przez Wydział V WUSW w Szczecinie do Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. "Kornik" z uwagi na prowadzenie "wrogiej działalności". Sprawę zakończono 18.07.1985 z powodu zwolnienia Marka Białożyńskiego z pracy. Materiały złożono w archiwum pod sygn. 15976/II, a następnie 11.10.1989 zostały zniszczone. Materiały o sygn. 15976/II zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Gracz", nr rej. Sz 27363 prowadzona przez Wydz. V WUSW w Szczecinie w okresie 7.10.1983 - 17.12.1985. Sprawa początkowo zarejestrowana została jako Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS), a od 02.03.1984 prowadzona jako SOR . Założona w związku z utworzeniem przez pracowników WPKM Szczecin "nielegalnych struktur", które zajmowały się kolportażem ulotek oraz innych wydawnictw bezdebitowych wśród zatrudnionych. Ponadto grupa zajmowała się również zbiórką funduszy na prowadzenie podziemnej działalności, pomoc rodzinom osób zaangażowanych w nielegalną działalność. Marek Białożyński należał do najbardziej aktywnych członków tej grupy. Brał udział w kolportowaniu wspomnianych materiałów jak i zbieraniu składek. Z figurantami przeprowadzono rozmowy ostrzegawcze. Po tym sprawę zakończono i zarchiwizowano pod sygn. 16917/II. Marek Białożyński miał jednak być poddany dalszej kontroli w ramach kwestionariusza. Materiałów o sygn. 16917/II brak. Wpis na podstawie materiałów archiwalnych IPN Sz 0053/24 (16365/2).
.