Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 21-11-2022 08:48

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Leon
Nazwisko: Bobrukiewicz
Miejsce urodzenia: Brzozówka Folwarczna
Data urodzenia: 20-04-1926
Imię ojca: Antoni
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Leon Bobrukiewicz został objęty postępowaniem prowadzonym przez Wydział III WUBP w Białymstoku. Zatrzymany 19.08.1946 w związku z podejrzeniem o członkostwo w Narodowym Zjednoczeniu Wojskowym (NZW) i posiadanie broni. 26.08.1946 materiały sprawy przekazano Wydziałowi Śledczemu WUBP w Białymstoku, a następnie Wojskowej Prokuraturze Rejonowej w Białymstoku (27.08.1946). Śledztwo zakończono 08.01.1947 sporządzeniem aktu oskarżenia, a materiały przekazano do archiwum. Akta o sygnaturze KSL-4115 wybrakowano 08.08.1989 za protokołem 60/89, wpis na podstawie zachowanych pomocy ewidencyjnych. Materiały o sygn. KSL-4115 zniszczono. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
Leon Bobrukiewicz został zatrzymany przez Wydział III WUBP w Białymstoku 19.08.1946 za udzielenie pomocy członkom Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (NZW) oraz posiadanie broni. Wojskowy Sąd Rejonowy w Białymstoku skazał go wyrokiem z 09.05.1947 na 3 lata pozbawienia wolności oraz 3 lata utraty praw. Przekazany do więzienia w Białymstoku 04.09.1946, zwolniony 18.08.1949. IPN Bi 212/1524 (Sr315/47).
.