Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Mieczysław
Nazwisko: Tarchalski
Miejsce urodzenia: Gidle pow. radomszczański
Data urodzenia: 29-12-1903
Imię ojca: Julian
Imię matki: Aleksandra
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Mieczysław Tarchalski pseud. "Marcin", w latach 1942-1945 (do stycznia 1945) w czasie niemieckiej okupacji ziem polskich oficer i dowódca oddziału AK na terenach powiatów Włoszczowa, Końskie i Radomsko, figuruje w materiałach Dep. II MBP zatytułowanych "Dziennik oddziału >Marcina< - Mieczysława Tarchalskiego z okolic Częstochowy i Piotrkowa". Materiały te zawierają przede wszystkim fotokopie 99 stron odręcznych zapisów dziennika oddziału AK pod dowództwem por. Mieczysława Tarchalskiego pseudonim "Marcin" - zapisów z lat 1943-1944. Zawierają także listy poległych żołnierzy ww. oddziału AK. IPN BU 1558/263 (5792, 5793, I/42, I/240).
Mieczysław Tarchalski pseud. "Marcin", w czasie niemieckiej okupacji dowódca oddziału AK na terenach powiatów Włoszczowa i Radomsko, figuruje w korespondencji, służbowych notatkach i innych dokumentach UB i SB z KW MO w Katowicach i Dep. III MSW z lat 1945-1968 zatytułowanych "Tarchalski Mieczysław". Akta te zawierają przede wszystkim obszerny list matki Mieczysława Tarchalskiego do gen. Stanisława Popławskiego (sowieckiego dowódcy Śląskiego Okręgu Wojskowego) w sprawie aresztowanego syna - list datowany 4.10.1945. Z treści tego listu wynika, że Mieczysław Tarchalski został "zatrzymany przez wojskowe władze radzieckie" w dniu 10 lutego 1945 w Częstochowie lub w okolicy Częstochowy. IPN Ka 08/2054 (30654/II).
Mieczysław Tarchalski figuruje w korespondencji, pismach, notatkach i innych materiałach UB z PUBP w Miechowie i WUBP w Krakowie z lat 1947-1948. Te pisma i materiały dotyczyły tzw. sprawy ewidencyjno-obserwacyjnej i operacyjnej kontroli byłego oficera Armii Krajowej por. Mieczysława Tarchalskiego pseud. "Marcin", który jesienią 1947 powrócił do kraju z sowieckiego łagru, w którym przebywał od marca 1945. IPN Kr 010/6643 (6734/II).
Mieczysław Tarchalski pseud. "Marcin" figuruje jako "podejrzany" w materiałach śledczych i operacyjnych UB z PUBP we Włoszczowej i WUBP w Kielcach z lat 1950-1953 zatytułowanych "Akta śledcze". Akta te dot. śledztwa UB w sprawie "przynależności do nielegalnej organizacji" (tj. do AK) por. Mieczysława Tarchalskiego i drugiego oficera AK Hipolita Świderskiego (ur. 27.10.1903) oraz kilku innych żołnierzy AK w latach 1942-1945. Dotyczyły przede wszystkim ich (domniemanego przez UB) udziału w zabiciu w boju kilkunastu członków komunistycznej Gwardii Ludowej w roku 1943 - w walce stoczonej przez oddział por. Mieczysława Tarchalskiego z grupą GL w okolicy wsi Przełaj pow. Jędrzejów. Akta te zawierają między innymi służbowe notatki i pisma kilku jednostek UB i MO oraz protokoły przesłuchań osób "podejrzanych", w tym protokoły przesłuchań Mieczysława Tarchalskiego - zatrzymanego przez UB w dniu 5 maja 1950. IPN Ki 013/1263 (1585/III) t. 1-3.
Mieczysław Tarchalski figuruje jako "oskarżony", wraz z kilkoma innymi byłymi żołnierzami AK, w aktach Sądu Wojewódzkiego w Kielcach z lat 1950-1951. Te akta sprawy karnej dot. Mieczysława Tarchalskiego i kilku innych byłych członków oddziału AK, którzy zostali oskarżeni przede wszystkim o to, że w latach 1943-1944 na terenie powiatu włoszczowskiego i pow. jędrzejowskiego brali udział w zastrzeleniu (w zbrojnej walce w polu i w lesie) w sumie kilkunastu członków grup komunistycznej GL/AL oraz o inne czyny. Akta te zawierają między innymi akta śledcze kilku jednostek UB i MO, w tym PUBP we Włoszczowej, a także protokoły przesłuchań osób "podejrzanych" i świadków, w tym protokoły przesłuchań Mieczysława Tarchalskiego z 22 maja 1950, z 3 czerwca 1950 i z kolejnych miesięcy 1950. Wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Kielcach z dnia 29 maja 1953 Mieczysław Tarchalski został skazany na 10 lat więzienia. IPN Ki 128/125, IPN Ki 128/126, IPN Ki 128/127 (III K 95/51, I K 320/54, I K 303/53, II K 270/52, SWK/106-108).
.