Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 28-02-2024 09:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stefan
Nazwisko: Raczkowski
Miejsce urodzenia: Maliniec
Data urodzenia: 17-06-1902
Imię ojca: Ludwik
Imię matki: Nepomucena
Znany/a też jako:

Imiona rodziców: Nepomucyna


Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Stefan Raczkowski został objęty postępowaniem w związku z tym, że „był podejrzany o przynależność do nielegalnej organizacji AK”. Sprawa była prowadzona przez PUBP w Koninie w latach 1945-1946. IPN Po 04/865 (6049/III).
Akta śledcze w sprawie przynależności do związku pn. „AK” na terenie powiatu Konin. W materiałach występuje Stefan Raczkowski oskarżony o to, że „w czasie pookupacyjnym wstąpił do wrogiej obecnemu Rządowi organizacji przez co pomagał reakcjonistom. Organizacja ta miała na celu koncentrować broń i tworzyć grupy tzw. wypadowe do walki z obecnym Rządem i władzami Rosyjskimi”. W/w sprawa została zakończona w 1950 roku i materiały złożono do archiwum pod sygnaturą 12355/III. IPN Po 04/2512 (12355/III).
Wyrokiem Wojskowego Sądu Okręgowego w Poznaniu z 17.01.1946 Stefan Raczkowski został uznany winnym „udziału w związku mającym na celu obalenie demokratycznego ustroju Państwa Polskiego pod nazwą AK na terenie powiatu Konin, gm. Gosławice” i skazany na 3 lata więzienia. IPN Po 77/728 (O. 695/45), IPN Po 75/3244 (O. 695/45), IPN BU 827/2931 (O. 695/45).
Kwestionariusze osobowe członków i współpracowników reakcyjnego podziemia w województwie poznańskim. Litera R. Stefan Raczkowski występuje w materiałach w kwestionariuszu osobowym na członka nielegalnej organizacji. Materiały opracowane przez Wydz. „C” KWMO/WUSW w Poznaniu w latach 1973-1987. W/w materiały złożono do archiwum pod sygnaturą 723/IV. IPN Po 003/676/20 (723/IV).
Charakterystyka o nr 105 Wydz. „C” KWMO w Poznaniu z 1979 roku dot. nielegalnej organizacji „Armia Krajowa” działającej na terenie powiatu Konin. Stefan Raczkowski wymieniony jest w materiałach jako członek nielegalnej organizacji „był komendantem placówki w Gosławicach o ps. »Młot«”. IPN Po 05/253 (105).
.