Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan
Nazwisko: Warzecha
Miejsce urodzenia: Brzeście
Data urodzenia: 28-05-1916
Imię ojca: Jan
Imię matki: Marianna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledztwa prowadzonego przez MUBP w Wałbrzychu ws. nielegalnego posiadania broni i przynależności do nielegalnej organizacji. Dnia 06.11.1946 Jan Warzecha został zatrzymany w związku z podejrzeniem o "wrogą działalność w szeregach organizacji podziemnej A.K.". Śledztwo zakończono 03.03.1947 postanowieniem o pociągnięciu do odpowiedzialności karnej. Ww. został oskarżony o nielegalne posiadanie broni oraz o to, iż w jego obecności członek organizacji "Iskra" "wystawił na jego maszynie do pisania kwity na kontrybucję i drukował pogróżki dla członków PPR w imieniu organizacji >Iskra<". IPN Wr 038/2334 (5377/III).
Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego we Wrocławiu z 12.04.1947 Jan Warzecha został uznany winnym nielegalnego przechowywania broni i skazany na karę 6 lat pozbawienia wolności. Równocześnie na mocy ustawy z 22.02.1947 amnestii WSR złagodził ww. karę do 3 lata więzienia. Na poczet orzeczonej kary zaliczono okres tymczasowego aresztu od 06.11.1946. Jan Warzecha został uniewinniony od zarzutu, iż "w październiku 1946 w Górnym Sadzie w celu usiłowania zmiany przemocą ustroju Państwa Polskiego i usunięciem organów zwierzchniej władzy Narodu wszedł w porozumienie z członkiem bandy AK >Iskra<". Ww. karę pozbawienia wolności odbywał w Więzieniu w Dzierżoniowie i Obozie Pracy Więźniów w Jaworznie (od 09.07.1949), skąd został zwolniony 06.11.1949 po odbyci kary. IPN Wr 21/1712 (Sr 397/47).
Opracowania wewnątrzresortowe-faktologie przygotowane przez Wydz. „C” KW MO we Wrocławiu i Legnicy dot. "nielegalnej organizacji p.n. AK >Iskra<- działającej na terenie powiatu Jawor w latach 1945-1946". Jan Warzecha występuje jako pomocnik ww. organizacji. IPN Wr 049/16 (F-16), IPN Wr 051/395 (16/WR).
.