Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-11-2021 14:13

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Marian
Nazwisko: Szczuka
Miejsce urodzenia: Antonie
Data urodzenia: 30-07-1913
Imię ojca: Piotr
Imię matki: Eleonora
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta operacyjne sprawy prowadzonej w 1952 roku przez Wydz. III WUBP Wrocław i PUBP Trzebnica dot. "rozpracowania kontrrewolucyjnej organizacji >Armia Krajowa< działającej na terenie woj. wrocławskiego w latach 1949-1952", do której należał Marian Szczuka. IPN Wr 024/140 (419/II) t. 1 i 2.
Akta śledztwa (nr 2554/52) prowadzonego przez Wydz. Śledczy WUBP we Wrocławiu w okresie od 14.07.1952 do 16.09.1952, w sprawie przynależności Mariana Szczuki do "nielegalnej organizacji". Sprawę zakończono sporządzeniem w dniu 16.09.1952 aktu oskarżenia i jego przekazaniem do Wojskowej Prokuratury Rejonowej we Wrocławiu. IPN Wr 039/1376 (11616/III).
Akta nadzoru Wojskowej Prokuratury Rejonowej we Wrocławiu nad śledztwem prowadzonym przez WUBP we Wrocławiu dot. przynależności do "nielegalnej organizacji" Mariana Szczuki. W dniu 20.09.1952 prokurator wojskowy zatwierdził akt oskarżenia, sporządzony przez oficera śledczego WUBP we Wrocławiu i skierował go do Wojskowego Sądu Rejonowego we Wrocławiu. IPN Wr 155/69 (Pr II 432/53) t. 1.
Wyrokiem Sądu Rejonowego we Wrocławiu z dnia 03.10.1952 Marian Szczuka został uznany winnym tego, że "w okresie od wiosny 1951 r. do chwili aresztowania t.j. do dnia 14 lipca 1952 r. na terenie pow. Wołów" usiłował "przemocą zmienić ustrój Państwa Polskiego, w ten sposób, że należąc do kontrrewolucyjnej organizacji A.K." odbywał spotkania organizacyjne oraz utrzymywał kontakty z innymi członkami organizacji, i skazany na karę 8 lat pozbawienia wolności, 2 lat utraty praw publicznych i obywatelskich praw honorowych oraz przepadek mienia. Na poczet orzeczonej kary więzienia ww. zaliczono okres tymczasowego aresztowania od 15.07.1952. Dniu 17.09.1953 WSR wydał Postanowienie o zastosowaniu amnestii i złagodził karę więzienia do 5 lat i 4 miesięcy. Dnia 23.11.1955 Sąd Wojewódzki we Wrocławiu wydał Postanowienie o warunkowym przedterminowym zwolnieniu Mariana Szczuki z odbycia reszty kary więzienia. Ww. karę pozbawienia wolności odbywał w Więzieniu Nr 2 we Wrocławiu, Więzieniu Nr 1 we Wrocławiu (od 23.02.1953), Więzieniu w Nowogardzie (od 10.05.1953), Więzieniu w Sosnowcu-Radosze (od 30.05.1954), Ośrodku Pracy Więźniów w Brzezinie Śląskiej (od 01.06.1954), skąd został zwolniony 25.11.1955. Dnia 06.01.1992 Sąd Wojewódzki we Wrocławiu, na podstawie ustawy z 23.02.1991 o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego, uznał za nieważny wyrok wobec Mariana Szczuki z 03.10.1952. IPN Wr 21/5181 (Sr 588/52), IPN Wr 400/343.
Materiały operacyjne WUBP we Wrocławiu dot. Mariana Szczuki. W aktach zachowały się protokoły przesłuchań ww. z 26.07.1952 i 14.08.1952 oraz jego Karta Ewidencyjna Więźnia przesłana z Więzienia Nr II we Wrocławiu w 1953 roku. IPN Wr 024/219 (512/II).
Opracowanie wewnątrzresortowe-faktologia, sporządzone przez Wydz. "C" KW MO Wrocław w roku 1975, dotyczące nielegalnej organizacji "Armia Krajowa", działającej na terenie woj. wrocławskiego w latach 1949-1952, której członkiem był Marian Szczuka. IPN Wr 049/127 (F-128).
.