Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Czesław
Nazwisko: Figlewicz
Miejsce urodzenia: Jawor
Data urodzenia: 25-01-1955
Imię ojca: Edward
Imię matki: Bronisława
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Czesław Figlewicz w dniu 07.04.1983 został zarejestrowany pod nr. 4754 przez Wydz. V KW MO w Legnicy jako OZ (osoba zabezpieczona) w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o krypt. "Wydawcy" (nr rejestracyjny 4078), założonej 18.06.1982 w celu ustalenia "okoliczności powstania, składu i działalności Podziemnej Komisji Zakładowej NSZZ >S[olidarność]< przy ZG [Zakładach Górniczych] >Lubin< zajmującej się nielegalną zbiórką pieniędzy, drukiem i kolportażem nielegalnych ulotek pt. >Nasza praca<". Dnia 16.11.1983 ww. został przerejestrowany do SOS "Skarbnicy". Akta sprawy "Wydawcy" zarchiwizowano pod sygn. 811/II. IPN Wr 022/680 (811/II).
Dnia 16.11.1983 Czesław Figlewicz został zarejestrowany pod nr. 4754 w kategorii OZ (osoba zabezpieczona) do Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) o krypt. "Skarbnicy" (nr rejestracyjny 5145), prowadzonej przez Wydz.V WUSW w Legnicy, a 20.02.1984 przerejestrowany do SOR "Powielacz". Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
Dnia 20.02.1984 Czesław Figlewicz został zarejestrowany pod nr. 4754 przez RUSW w Lubinie w kategorii OZ (osoba zabezpieczona) do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o krypt. "Powielacz” (nr rejestracyjny 4193), prowadzonej w okresie od 19.08.1982 do 12.03.1986 w celu "wyjaśnienia wrogiej konspiracyjnej działalności w ramach podziemnych struktur b. NSZZ >S< w ZG Lubin i Polkowice". Ww. występuje w sprawie jako członek TKZ NSZZ "Solidarność" w ZG "Lubin" oraz kolporter nielegalnych wydawnictw. Prowadzenie sprawy zakończono w związku z doprowadzeniem do "dezintegracji i rozbicia podziemnych struktur >S< w ZG >Lubin< i ZG >Polkowice<". Sprawa była kontrolowana przez Wydz. V WUSW w Legnicy pod kryptonimem "Drukarze" (nr rej. 6438). Materiały obu spraw złożono do archiwum pod sygn. 998/II. IPN Wr 022/825 (998/II).
.