Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Michał Tadeusz
Nazwisko: Przybyło
Miejsce urodzenia: Lwów
Data urodzenia: 16-08-1945
Imię ojca: Tomasz
Imię matki: Joanna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o krypt. "Watra" (nr rejestracyjny 31426) prowadzonej przez Wydz. X Dep. III MSW w Warszawie, założonej na działacza opozycyjnego "KSS-KOR". Michał Przybyło wymieniony został w notatce służbowej jako student, który w okresie "wystąpień studenckich należał do grupy Kuronia i Modzelewskiego" oraz w wykazie byłych "Komandosów” przebywających w kraju. IPN BU 0204/1417 t. 1, 14 (50986/II).
Michał Przybyło występuje w aktach kontrolnych śledztw i spraw operacyjnych prowadzonych przez Biuro Śledcze MSW i Dep. III MSW w latach 1963-1973 dotyczących przede wszystkim nielegalnej grupy tzw. "Komandosów" i wystąpień studenckich w marcu 1968. W związku z powyższymi sprawami Michał Przybyło był aresztowany (1968), wielokrotnie przesłuchiwany w charakterze podejrzanego i świadka. Z akt wynika, iż śledztwo przeciwko ww. przez Prokuraturę Wojewódzką dla m.st. Warszawy prowadzone było początkowo pod sygn. II 1Ds. 47/68, następnie II 2Ds. 14/68, a 23.07.1968 zostało wyłączone do nr. II 2Ds. 63/68. IPN BU 0330/327 t. 1, 37, 42, 53-56, 68, 79, 82, 83, 86, 91,105 (6318/III).
Akta kontrolne dochodzenia S-102/68 prowadzonego przez KS MO w Warszawie przeciwko Michałowi Przybyło, któremu przedstawiono zarzut, iż "w okresie do 27 marca 1968 roku w Warszawie brał udział wraz z innymi osobami w organizowaniu na terenie uczelni warszawskich zgromadzeń mających na celu przestępstwo". Ww. brał udział w zebraniach tzw. "Komitetu Studenckiego", działającego na terenie Uniwersytetu Warszawskiego, na których omawiano sprawy związane z organizowaniem wieców i strajków. Śledztwo przeciwko Michałowi Przybyło zostało umorzone przez Prokuraturę Wojewódzką dla m.st. Warszawy w dniu 07.08.1968 "wobec braku znamion przestępstwa w czynie mu zarzuconym" (znak sprawy II 2Ds. 63/68). IPN BU 0276/243 (1933/II).
Akta tymczasowo aresztowanego Michała Przybyło, umieszczonego 29.03.1968 w Centralnym Więzieniu w Warszawie, na podstawie Postanowienia Prokuratury Wojewódzkiej dla m.st. Warszawy (znak sprawy II 1Ds. 47/68) z 28.03.1968, w związku z udziałem w "organizowaniu na terenie uczelni warszawskich nielegalnych zgromadzeń mających na celu przestępstwo". Ww. został zwolniony 07.08.1968 na mocy nakazu zwolnienia wydanego przez ww. prokuraturę (znak sprawy II 2Ds. 14/68). IPN BU 473/54 (70)
Michał Przybyło dnia 23.04.1969 został zarejestrowany przez Wydz. III KS MO w Warszawie pod nr. 4582 w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o krypt. "Akacja” (nr rejestracyjny 4107) dot. "kolportażu ulotek (…) w dniach 19-30.04.1968 na terenie Warszawy, Wrocławia i Szczecina”. Sprawę zakończono 26.07.1969, a materiały złożono w archiwum 25.08.1969 pod sygnaturą 2476/III. IPN BU 0224/6 t.1,5 (2476/III), IPN BU 01286/2026 (2476/3) mikrofilm
Akta kontrolno śledcze S-126/68 Wydz. Śledczego KS MO w Warszawie z 1968 dot. "rozpowszechniania antypaństwowych ulotek w Warszawie". W aktach zachował się wniosek Wydz. Śledczego z 27.11.1968 złożony w Prokuraturze Wojewódzkiej dla m.st. Warszawy o przedstawienie zarzutów Michałowi Przybyło, podejrzanemu o to, że wraz z innymi osobami od 08. do końca 10.1968 "brał udział w zebraniach, na których była omawiano formy działalności antypaństwowej oraz produkowano ulotki w celu ich kolportażu". Ww. poddany był obserwacji. Śledztwo zakończono wnioskiem do prokuratury o umorzenie postępowania w stosunku do Michała Przybyło na zasadzie ustawy o amnestii z 21.07.1969. Śledztwo zostało umorzone przez Prokuraturę Wojewódzka dla m.st. Warszawy w dniu 30.07.1968 (znak sprawy II 2 Ds.85/68). IPN BU 0276/290 (1987/II)
Dnia 19.10.1970 Michał Przybyło został zarejestrowany przez Wydz. III KW MO we Wrocławiu pod nr. 26086 w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o krypt. "Baza" (nr rejestracyjny 19027) dot. "wydarzeń marcowych". W aktach IPN Wr 024/8483 zachowała się kopia wniosku o zaniechanie ww. SOR z 09.1971. Wynika z niego, iż sprawa dot. dwóch byłych studentów Uniwersytetu Warszawskiego, w tym Michała Przybyło, byłych studentów Uniwersytetu Warszawskiego, którzy w czasie studiów należeli do grupy tzw. "Komandosów", gdzie odegrali "dość poważną rolę w przygotowaniach oraz w samym przebiegu wydarzeń marcowych. Zostali aresztowaniu, a do zarzucanych czynów nie przyznali się. Brali "aktywny udział w organizowaniu spotkań, antypaństwowych demonstracji oraz produkcji , kolportażu rezolucji i ulotek. "Byli inspiratorami wrogiej antypaństwowej działalności w środowisku akademickim na terenie m. Wrocławia". "W stosunku do Michała Przybyło wyciągnięto wnioski administracyjne, w wyniku których usunięty został ze studiów stacjonarnych, zezwalając mu na ukończenie studiów w trybie zaocznym". Prowadzenie SOR zakończono w związku ze stwierdzeniem, iż obaj "nie przejawiają aktualnie szkodliwej działalności politycznej". Mieli zostać objęci kontolą operacyjną w ramach KE. Materiały złożono w archiwum pod nr. 99223/II, a następnie zniszczono za prot. brak. nr 42/84 z 13.12.1984. Materiały o sygn. 99223/II zostały zniszczone w 1984. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
Dnia 15.10.1971 Michał Przybyło został zarejestrowany przez Wydz. III KW MO we Wrocławiu pod nr. 26086 i objęty kontrolą operacyjną w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) jako aktywny inspirator i organizator wydarzeń marcowych we Wrocławiu, przenoszący "na tutejszy teren idee >komandosów< z terenu Warszawy". Prowadzenie KE (brak kryptonimu) zakończono w związku z wyjazdem ww. za granicę w 1972 i odmową powrotu do kraju. Materiały złożono w archiwum w 12.1976 pod nr. 100726/II. IPN Wr 024/8483 (100726/II)
Akta osobowe cudzoziemca. Michał Przybyło w 1972 wyjechał z Polski. Dnia 23.02.1981 został wpisany do indeksu osób niepożądanych w PRL, jako uczestnik wydarzeń marca 1968. Wykreślony z indeksu 04.12.1989. Do akt dołączono akta paszportowe ww. o sygn. EAWr 6677/Ww. IPN BU 1368/16773 (N-209225)
.