Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-08-2022 07:47

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Władysław
Nazwisko: Wilgierz
Miejsce urodzenia: Osielec
Data urodzenia: 24-05-1921
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Rozalia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolne śledztwa prowadzonego w okresie 01.08.1946 - 21.10.1946 przez PUBP Ząbkowice Śląskie dotyczącego przynależności grupy osób, w tym Władysława Wilgierza, do nielegalnej organizacji "Narodowe Siły Zbrojne" na terenie pow. ząbkowickiego. Śledztwo przeciwko ww. wszczęto 16.08.1946. Sprawę zakończono sporządzeniem 22.10.1946 aktu oskarżenia i przekazaniem do Wojskowej Prokuratury Rejonowej we Wrocławiu. PN Wr 039/4577 (15076/III).
Akta nadzoru Wojskowej Prokuratury Rejonowej we Wrocławiu nad śledztwem prowadzonym w 1946 roku przez PUBP Ząbkowice (Śląskie) w sprawie działania na terenie pow. ząbkowickiego "nielegalnej organizacji pod nazwą >Narodowe Siły Zbrojne<". Franciszek Wilgierz został oskarżony o to, że od czerwca 1946 do dnia 15.08.1946 prowadził "w ramach tej organizacji, na terenie pow. ząbkowickiego, robotę wywrotową, dążąc do zmiany obecnego ustroju w Polsce, przy użyciu przemocy". IPN Wr 155/384 (Pr R II 1354/46).
Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego we Wrocławiu z dnia 24.01.1947 Władysław Wilgierz został uznany winnym m.in. tego, że "należąc do nieleg. org. NSZ od czerwca do sierpnia 1946 r. na terenie pow. Ząbkowice, dążył do zmiany obecnego ustroju w Polsce" i skazany na karę łączną 8 lat więzienia oraz utratę praw na 4 lata. Postanowieniem z dnia 11.03.1947 WSR we Wrocławiu złagodził zasądzoną karę więzienia do 5 lat. Dnia 03.02.1992 Sąd Wojewódzki we Wrocławiu, na podstawie ustawy z 23.02.1991 o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego, uznał za nieważny wyrok wobec Władysława Wilgierza z dnia 24.01.1947. IPN Wr 21/1440 (Sr 61/47), IPN Wr 400/289.
Akta tymczasowo-aresztowanego na podstawie postanowienia z 20.08.1946, a następnie skazanego wyrokiem WSR we Wrocławiu z dnia 24.01.1947 Władysława Wilgierza, osadzonego kolejno w Więzieniu we Wrocławiu (od 24.10.1946), Wronkach (od 02.07.1947), Potulicach (od 20.06.1950), Inowrocławiu (30.09.1950) i Ośrodku Pracy Więźniów w Piechcinie (od 01.02.1951), skąd został zwolniony 20.08.1951. IPN Wr 1/363 (W 367).
Opracowanie wewnątrzresortowe-faktologia Wydz. "C” KW MO Wrocław sporządzone w latach 1974-1977. Charakterystyka nielegalnej organizacji pn. "Narodowe Siły Zbrojne" działającej na terenie pow. Ząbkowice Śląskie w okresie od maja 1946 do lipca 1946. Władysław Wilgierz występuje jako członek ww. organizacji. IPN Wr 049/65 (F-65).
.