Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-06-2022 09:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Krzysztof
Nazwisko: Jeż
Miejsce urodzenia: Sosnowiec
Data urodzenia: 03-12-1949
Imię ojca: Stefan
Imię matki: Wanda
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa (SO) krypt. "Syrena" została zarejestrowana dn. 24.06.1975 przez Wydz. III KWMO w Bielsku-Białej pod nr BB 111. Następnie sprawa została przekazana do Wydz. III „A” KWMO w Bielsku-Białej, a w dalszej kolejności do Wydz. V KWMO w Bielsku-Białej. Ochroną operacyjną została objęta Wytwórnia Sprzętu Mechanicznego „Polmo” w Bielsku-Białej. Ochroną objęto również Fabrykę Samochodów Małolitrażowych w Bielsku-Białej z uwagi na włączenie WSM „Polmo” w jej strukturę. Sprawę założono z uwagi na duże znaczenie fabryki dla gospodarki narodowej. Krzysztof Jeż został zarejestrowany do sprawy 29.10.1982 pod nr BB 6661, ponieważ wykonywał pracę w ww. zakładzie. W roku 1983 sprawa została przekazana do Wydz. Ochrony Gospodarki WUSW w Bielsku-Białej. Prowadzenie Sprawy Obiektowej zakończono 17.01.1990, a jej akta zarchiwizowano pod sygn. 180/IV. IPN Ka 012/113 t. 1-5 (180/IV).
Zainteresowanie Operacyjne (ZO) zostało zarejestrowane przez Wydz. V KWMO w Bielsku-Białej pod nr BB 6661 dn. 29.10.1982. Następnie sprawę przekazano do Wydz. V WUSW w Bielsku-Białej w związku z reorganizacją struktur SB. Zainteresowanie założono w związku z podejrzeniem, że Krzysztof Jeż należał do „nielegalnych” struktur NSZZ „Solidarność”. Ww. zgłosił się 03.10.1983 do WUSW w Bielsku-Białej i opierając się na ustawie o amnestii z 21.07.1983 ujawnił okoliczności swojej działalności trwającej od stycznia 1982 do maja 1983 w zdelegalizowanym NSZZ „Solidarność”. Ww. zbierał środki pieniężne dla internowanych oraz kolportował ulotki na terenie FSM w Bielsku-Białej. Prowadzenie Zainteresowania Operacyjnego zakończono 31.08.1984 w związku z „zaprzestaniem wrogiej działalności”. Materiały złożono do archiwum pod sygn. 1903/II. IPN Ka 047/1303 t. 1 (1903/II).
.