Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Eugeniusz
Nazwisko: Wiercigroch
Miejsce urodzenia: Sarnowice
Data urodzenia: 14-11-1946
Imię ojca: Jan
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Zabezpieczenie Operacyjne zostało zarejestrowane przez Wydz. V KWMO w Bielsku-Białej pod nr BB 6558 dn. 16.09.1982. Następnie sprawę przekazano do Wydz. V WUSW w Bielsku-Białej w związku z reorganizacją struktur SB. Sprawę założono w związku z informacją przekazaną przez Kontakt Służbowy na temat Eugeniusza Wiercigrocha. Ww. był łącznikiem pomiędzy Komisją Zakładową NSZZ „Solidarność” Fabryki Pił i Narzędzi w Wapienicy a Regionem Podbeskidzie NSZZ „Solidarność”. Dn. 30.08.1982 wziął udział w manifestacji antyrządowej na terenie Bielska-Białej. Podejrzewany o kontynuowanie działalności związkowej po delegalizacji NSZZ „Solidarność". Prowadzenie sprawy zakończono 03.12.1984 w związku z „niestwierdzeniem wrogiej działalności” przez ww. Akta złożono do archiwum pod sygn. 1896/II IPN Ka 047/1296 (1896/II).
.