Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jacek Marek
Nazwisko: Osuch
Miejsce urodzenia: Wrocław
Data urodzenia: 30-01-1959
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Emilia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Jacek Osuch figuruje w aktach kontrolnych śledztwa RSD 102/82 prowadzonego przez Wydz. Śledczy KW MO we Wrocławiu w okresie 10.12.1982 - 27.03.1983 wszczętego ws. "nieodstąpienia od działalności związkowej w NSZZ >Solidarność<”. Sprawę zakończono przekazaniem do Prokuratury Rejonowej dla Dzielnicy Wrocław-Śródmieście wniosku o sporządzenie aktu oskarżenia. IPN Wr 039/11371 (24616/III).
Akta nadzoru Prokuratury Wojewódzkiej we Wrocławiu nad śledztwem wszczętym 10.12.1982 przez Prokuraturę Rejonową dla Dzielnicy Wrocław-Śródmieście (2 Ds. 58/82) w sprawie "nieodstąpienia od działalności związkowej w NSZZ >Solidarność<" grupy osób, w tym Jacka Osucha, zakończonym aktem oskarżenia z dnia 25.03.1983. Ww. został oskarżony o to, iż "w okresie od września do grudnia 1982 r., będąc członkiem NSZZ >Solidarność<, kontynuował działalność związkową w ten sposób i (...) brał udział w konspiracyjnym związku >Solidarność Walcząca<, którego ustrój i cel miał pozostać tajemnicą wobec organów państwowych, przy czym najpierw w ramach nielegalnej działalności związkowej, kolportował nielegalna gazetkę >Wiadomości Bieżące<”. Śledztwo zakończono 27.03.1983 skierowaniem do Sądu aktu oskarżenia. IPN Wr 33/225 (III Dsn 54/82/Wr.VI/dor.).
Wyrokiem Sądu Rejonowego dla Dzielnicy Wrocław-Śródmieście z 27.05.1983 Jacek Osuch został uznany winnym czynów zrzucanych mu w akcie oskarżenia i skazany 1 rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na trzy lata. IPN Wr 20/47 (III K 318/83).
Akta Wydz. Śledczego KW MO/WUSW we Wrocławiu z lat 1983-1984 zawierające dokumenty dotyczące osób, w tym Jacka Osucha, wobec których zastosowano ustawę z dnia 21.07.1983 o amnestii. IPN Wr 039/11383, t.1 (24640/III).
Akta dochodzenia RSD 43/83, prowadzonego przez Wydz. Śledczy WUSW we Wrocławiu w okresie od 01.12.1983 do 06.06.1984, dot. "działalności nielegalnych struktur byłego NSZZ >Solidarność< na terenie zakładów pracy we Wrocławiu". W aktach: Postanowienie o zarządzeniu przeszukania mieszkania Jacka Osucha z dnia 09.03.1984 wydane przez Prokuraturę Rejonową dla Dzielnicy Wrocław-Śródmieście (2 Ds 120/83) oraz oraz protokół przeszukania mieszkania ww. z dnia 13.03.1984. W uzasadnieniu przeszukania podano, iż "jest ono celowe z uwagi na uzasadnione podejrzenie posiadania przez Jacka Osucha materiałów i wydawnictw, świadczących o prowadzeniu przez niego nielegalnej działalności w ramach podziemnych struktur b. NSZZ >Solidarność<". Postępowanie zostało umorzone 16.06.1984, ponieważ "nie zdołano ujawnić sprawców drukowania [nielegalnych wydawnictw]". IPN Wr 039/11576, t. 8 (24917/III).
W aktach zachowało się postanowienie o zastrzeżeniu Jackowi Osuchowi wyjazdu za granicę "do wszystkich państw w okresie od 26.03.1985 do 26.03.1987", wniesionym przez Wydz. Śledczy WUSW we Wrocławiu w związku ze sprawą 102/82. W uzasadnieniu podano: "Wym.[ieniony] 18 maja 1983 r. skazany na 1 rok pozbawienia wolności z zawieszeniem na 3 lata". IPN Wr 524//276992 (EAWR 276992).
.