Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-09-2023 10:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Tadeusz
Nazwisko: Orczycki
Miejsce urodzenia: Jarnatów
Data urodzenia: 30-08-1952
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Helena
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowania Tadeusza Orczyckiego. Internowany na podstawie Decyzji Nr 1051 z dnia 17.12.1981, zwolniony na mocy Decyzji Nr 78 z dnia 31.12.1981. W uzasadnieniu internowania podano, iż ww. "prowadzi działalność wywołującą niezadowolenie społeczne i naruszenie porządku publicznego". IPN Wr 040/429 (IV-3751/286).
Tadeusz Orczycki był internowany w okresie od 17.12.1981 do 31.12.1981, początkowo w Zakładzie Karnym we Wrocławiu, następnie w Ośrodku Odosobnienia w Grodkowie (od 24.12.1981) i ponownie w Zakładzie Karnym we Wrocławiu (od 30.12.1981). IPN Wr 30/1797 (48/81).
Tadeusz Orczycki 20.09.1982 został zarejestrowany w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o krypt. "Opór" (nr rej. 43868), założonej 09.02.1982 przez Wydz. V KW MO we Wrocławiu, "jako inicjator strajku okupacyjnego w dn. 14.12.1981 w Zakł. Wytw. Maszyn Elektrycznych >Dolmel <". Prowadzenie sprawy zakończono 21.09.1982 - w związku z zaprzestaniem "wrogiej działalności". Akta sprawy złożono do archiwum pod sygn. 10231/II. Informacje o założeniu i celach SOR "Opór" zachowały się w aktach IPN Wr 053/2304 (k.30, Meldunek operacyjny Wydz. V KW MO we Wrocławiu z 09.02.1982). Materiałów o sygn. 102031/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Dnia 02.12.1982 Tadeusz Orczycki został zarejestrowany pod nr. 45529 przez Wydz. V KW MO we Wrocławiu i objęty kontrolą operacyjną w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) o krypt. "Dąb". Dnia 28.12.1989 ww. wyrejestrowano. "Materiały nie przedstawiające wartości operacyjnych zniszczono we własnym zakresie". Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta dochodzenia RSD 43/83, prowadzonego przez Wydz. Śledczy WUSW we Wrocławiu w okresie od 01.12.1983 do 16.06.1984, dot. "działalności nielegalnych struktur byłego NSZZ >Solidarność< na terenie zakładów pracy we Wrocławiu". W aktach: postanowienie o zarządzeniu przeszukania mieszkania Tadeusza Orczyckiego z dnia 09.02.1984 wydane przez Prokuraturę Rejonową dla Dzielnicy Wrocław-Śródmieście (2 Ds 120/83) oraz protokół przeszukania mieszkania ww. W uzasadnieniu przeszukania podano, iż "jest ono celowe z uwagi na uzasadnione podejrzenie posiadania przez Orczyckiego Tadeusza materiałów i wydawnictw, świadczących o prowadzeniu przez niego nielegalnej działalności w ramach podziemnych struktur b. NSZZ >Solidarność<". Postępowanie zostało umorzone 16.06.1984, ponieważ "nie zdołano ujawnić sprawców drukowania [nielegalnych wydawnictw]". IPN Wr 039/11576 t. 4 (24917/III).
Akta dochodzenia 2 Ds 20/84, wyłączonego ze sprawy 2 Ds 120/83, prowadzonego przez Prokuraturę Rejonową dla Dzielnicy Wrocław-Śródmieście w roku 1984, w stosunku do grupy osób, dot. "udziału w rozwiązanym NSZZ >Solidarność<". W ramach prowadzonego postępowania w dniu 29.05.1984 prokurator zarządził przeszukanie mieszkania Tadeusza Orczyckiego, z uwagi na "uzasadnione podejrzenie posiadania (...) materiałów i wydawnictw świadczących o prowadzeniu przez niego nielegalnej działalności w ramach podziemnych struktur >Solidarności<". IPN Wr 33/647 (2 Ds 20/84).
Opracowanie wewnątrzresortowe-faktologia sporządzone w 1987 roku przez Wydz. "C" WUSW we Wrocławiu - "Wykaz nielegalnych organizacji i ugrupowań działających w latach 1976-1985". Tadeusz Orczycki figuruje w "Notatce dot. nielegalnego związku działającego w podziemnych strukturach >Solidarności< na terenie DZWME >Dolmel< we Wrocławiu od m-ca stycznia 1982, od maja 1982 r. noszącego nazwę >Tajna Komisja Zakładowa Solidarności Dolmelu<". IPN Wr 049/460 t. 1 (F-480).
.