Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 28-02-2024 09:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Adam
Nazwisko: Rogoziński
Miejsce urodzenia: Jaworzno
Data urodzenia: 24-12-1910
Imię ojca: August
Imię matki: Jadwiga
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiały operacyjne PUBP w Limanowej, dot. rozpracowania mieszkającego w Mszanie Dolnej Adama Rogozińskiego. Rozpracowywany jako podejrzany o przynależność do WiN (Wolność i Niezawisłość) w latach 1950-1952. Aresztowany przez WUBP w Krakowie 27.12.1952. Akta złożono w archiwum WUBP w Krakowie 15.11.1955 pod sygn. 69879/II. Zostały zakwalifikowane do zniszczenia w 1972 roku. Akta o dawnej sygn. 69879/II nie zachowały się. Wpis na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Sprawa Dep. Śledczego MSW przeciwko Adamowi Rogozińskiemu, oskarżonemu o przynależność do Zrzeszenia WiN w latach 1950-1952. Aresztowany przez WUBP w Krakowie 27.12.1952, osadzony w areszcie WUBP. Następnie przekazany do dyspozycji Wydziału Śledczego MBP i Naczelnej Prokuratury Wojskowej. Osadzony w więzieniu w Warszawie, zmarł w trakcie trwania śledztwa 01.11.1953. NPW umorzyła sprawę 11.11.1953. Sprawę zakończono i materiały złożono w archiwum MBP 28.11.1953. pod sygn. 4936/śl. Akta przesygnowano następnie do sygn. 4936/III. Zostały wybrakowane w 1985 roku. Pozostał mikrofilm 2627/3. Mikrofilm o sygn. IPN BU 01251/136 (2627/3).
Sprawa Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Krakowie przeciwko Adamowi Rogozińskiemu. Oskarżony z art. 86 par. 2 KKWP o przynależność w okresie 1950-52 do WiN. Zatrzymany przez WUBP w Krakowie 27.12.1952. Przekazany do dyspozycji NPW 27.07.1953 i przewieziony do więzienia w Warszawie. Śledztwo zostało umorzone 11.11.1953 decyzją NPW w Warszawie po śmierci osadzonego Adama Rogozińskiego w dn. 01.11.1953. Akta o sygn. IPN Kr 111/3143 PR.II 11/53.
Akta Wydziału Śledczego WUBP w Krakowie w sprawie przeciwko Adamowi Rogozińskiemu. Zatrzymany przez WUBP w Krakowie 27.12.1952. Oskarżony z art. 86 par. 2 KKWP o przynależność do WiN. Po śmierci osadzonego w więzieniu w Warszawie A. Rogozińskiego, śledztwo zostało umorzone. Sprawę zakończono i materiały złożono w archiwum WUBP w Krakowie 06.05.1954 pod sygn. 13850/I. Akta nie zachowały się. Akta o dawnej sygn. 13850/I nie zachowały się. Wpis na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
.