Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2024 08:55

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Ludomir
Nazwisko: Peczyński
Miejsce urodzenia: Zychowo pow. Sierpc
Data urodzenia: 30-12-1923
Imię ojca: Czesław
Imię matki: Zofia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Ludomir Peczyński pseud. „Władek” (ur. w grudniu 1923 r.) w latach 1947-1949 był początkowo współpracownikiem, a od jesieni 1947 żołnierzem antykomunistycznego Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (NZW) na terenie powiatów Lipno, Płock, Sierpc i Płońsk. Walczył z lokalnymi komunistycznymi władzami w szeregach zbrojnego oddziału NZW pod dowództwem por. Franciszka Majewskiego pseud. "Mściciel", „Słony”, a następnie w oddziale NZW pod dowództwem sierż. Wiktora Stryjewskiego pseud. "Cacko". Ludomir Peczyński pseud. „Władek” figuruje w aktach i zapisach ewidencyjnych oraz w kartotekach WUBP i MBP/ MSW w Warszawie, PUBP w Sierpcu i PUBP w Płocku z lat 1949-1950. Zapisano w nich między innymi, iż Ludomir Peczyński "od 1947 r. był członkiem bandy NZW w grupie Stryjewskiego Wiktora ps. >Cacko<" i "brał udział w napadach". Zanotowano, iż ww. "W lutym 1949 r. został zabity w czasie pościgu” (tj. w czasie obławy grupy operacyjnej UB-KBW na oddział sierż. Wiktora Stryjewskiego we wsi Gałki/ Stare Gałki, pow. Płock). Dnia 8 lutego 1949 wraz z Ludomirem Peczyńskim poległo w walce z KBW, UB i MO także dwóch innych młodych żołnierzy NZW: 19-letni Jan Kłobukowski pseudonim "Janek" i 19-letnia Elżbieta Kozanecka pseud. "Basia". Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Ludomir Peczyński pseud. „Władek” figuruje wraz z kilkuset innymi żołnierzami i współpracownikami Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (NZW) w wielotomowych aktach KW MO w Warszawie z lat 1978-1981 zatytułowanych "Charakterystyka nr 63, dot. nielegalnej org. i band XXIII Okręgu NZW pod dowództwem Stefana Bronarskiego pseud. >Roman<". Te materiały, w tym między innymi kwestionariusze osobowe żołnierzy i współpracowników NZW, zostały opracowane w latach 1978-1981 (na bazie dawnych materiałów UB z lat 1940-ch i 1950-ch) przez Wydział "C" Komendy Stołecznej MO w Warszawie. W kwestionariuszu dot. Ludomira Peczyńskiego pseud. „Władek” zapisano między innymi, iż ww. „od 1947 r. był członkiem bandy NZW w grupie Stryjewskiego Wiktora ps. >Cacko<, brał udział w napadach terrorystyczno-rabunkowych na obiekty uspołecznione". Zanotowano także, iż Ludomir Peczyński "w dniu 9 II 1949 r. został zabity we wsi Gałki pow. Płock w czasie pościgu” (tj. w czasie obławy grupy operacyjnej UB-KBW na oddział sierż. Wiktora Stryjewskiego). IPN BU 0180/79 t. 2 (Charakterystyka nr 63).
Ludomir Peczyński pseud. „Władek” figuruje wraz z kilkoma innymi żołnierzami i współpracownikami Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (NZW) w aktach śledczych i operacyjnych UB z WUBP / KW MO w Warszawie i PUBP Sierpc z lat 1948-1955 zatytułowanych "Cyn Czesław i inni". Akta te dot. kilku żołnierzy i współpracowników XXIII Okręgu NZW pod dowództwem por. Stefana Bronarskiego pseud. "Roman". W latach 1947-1949 w szeregach dwóch zbrojnych oddziałów tego Okręgu NZW walczył m.in. Ludomir Peczyński (na terenie powiatów Sierpc, Lipno, Płock i Płońsk). IPN BU 0203/1819 (28523/II).
.