Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław
Nazwisko: Radomski
Miejsce urodzenia: Świniary pow. Przasnysz
Data urodzenia: 28-06-1926
Imię ojca: Władysław
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Stanisław Radomski do wiosny 1947 był żołnierzem Narodowych Sił Zbrojnych (NSZ), a od roku 1948 żołnierzem antykomunistycznego Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (NZW) na terenie powiatów: Przasnysz i Maków Mazowiecki. Nosił pseudonim "Kula". W latach 1948-1949 Stanisław Radomski walczył zbrojnie z komunistyczną władzą w szeregach oddziału / okręgu XVI NZW kryptonim „Orzeł”/ "Tęcza" pod dowództwem por. Józefa Kozłowskiego pseud. „Las”, w tym między innymi w szeregach patrolu NZW pod dowództwem sierż. Eugeniusza Lipińskiego pseud. "Mrówka". Stanisław Radomski pseud. "Kula" figuruje w aktach i zapisach ewidencyjnych oraz w kartotekach WUBP i MBP/ MSW w Warszawie, WUBP w Olsztynie i PUBP w Przasnyszu z lat 1947-1949. Zapisano w nich między innymi, iż Stanisław Radomski to "członek NSZ - ujawnił się w 1947 r.". Ponadto "od nieustalonego czasu członek nieleg.[alnej] organizacji NZW. Od połowy 1948 r. był członkiem bandy zbrojnej NZW na terenie powiatu Przasnysz pod dowództwem Lipińskiego Eugeniusza pseud. >Mrówka<. Pełnił funkcję zastępcy [tego] dowódcy”. Zanotowano, iż Stanisław Radomski pseud. "Kula" został "zabity w czasie akcji zbrojnej" grupy operacyjnej UB i oddziałów KBW „na terenie miejscowości Olszewka w powiecie Przasnysz dnia 15 października 1949 r.” (w obławie przeprowadzonej na grupę partyzantów po donosie agenta UB). Wraz ze Stanisławem Radomskim poległo wówczas w zbrojnej walce z UB i KBW także czterech innych żołnierzy NZW: sierż. Eugeniusz Lipiński, Alfred Gadomski pseud. "Kajdan", Stanisław Garliński pseud. "Cichy" i Eugeniusz Kuligowski pseud. „Ryś”. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Stanisław Radomski pseud. "Kula" figuruje wraz z kilkuset innymi żołnierzami i współpracownikami Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (NZW) w wielotomowych aktach KW MO w Warszawie z lat 1978-1989 zatytułowanych "Charakterystyka nr 64, Narodowe Zjednoczenie Wojskowe - Okręg Warszawski nr XVI". Te materiały, w tym głównie kwestionariusze osobowe żołnierzy NZW, zostały opracowane w latach 1978-1989 (na bazie dawnych materiałów UB z lat 1940-ch i 1950-ch) przez Wydział "C" Komendy Wojewódzkiej MO w Warszawie na potrzeby Wydziału II Biura "C" MSW. W kwestionariuszu dot. Stanisława Radomskiego pseud. "Kula" (w tomie 14) zapisano między innymi, iż ww. „żył na stopie nielegalnej” i „od połowy 1948 r. współpracował z bandą zbrojną NZW działającą na terenie powiatu Przasnysz pod dowództwem Lipińskiego Eugeniusza pseud. >Mrówka<. W kwietniu 1949 r. został członkiem tej bandy i >Mrówka< zrobił go swoim zastępcą. Podczas akcji przeprowadzonej na tę bandę przez KBW w dniu 15 października 1949 r. w miejscowości Olszewka gm. Jednorożec pow. Przasnysz ps. >Kula< został zabity”. IPN BU 0180/80 t. 14 i t. 16 (Charakterystyka nr 64).
Stanisław Radomski pseud. "Kula" figuruje wraz z kilkuset innymi żołnierzami i współpracownikami Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (NZW) w aktach KW MO w Olsztynie z lat 1981-1982 zatytułowanych „Charakterystyka nr 66”. Ta charakterystyka dot. struktur i konspiratorów Narodowego Zjednoczenia Wojskowego z Okręgu NZW nr XVI z lat 1945-1949 z terenów powiatów Ostrołęka, Szczytno, Pisz i innych. Te materiały, w tym głównie kwestionariusze osobowe żołnierzy NZW, zostały opracowane na podstawie materiałów UB z lat 1940-ch i 1950-ch przez Wydział "C" Komendy Wojewódzkiej MO w Olsztynie. W kwestionariuszu dot. Stanisława Radomskiego pseud. "Kula" (w tomie 2) zapisano między innymi, iż ww. to "członek bandy NZW >Dęba< od maja 1948 r." tj. oddziału pod dowództwem chor. Witolda Boruckiego pseud. "Dąb"-„Babinicz” oraz, że uczestniczył w akcjach zbrojnych oddziału. IPN BU 0182/65/2 t. 2 (Charakterystyka nr 66, p. 352).
.