Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2024 08:55

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Kazimierz
Nazwisko: Radziszewski
Miejsce urodzenia: Radziszewo pow. Bielsk Podlaski
Data urodzenia: 10-11-1917
Imię ojca: Wiktor
Imię matki: Sabina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Kazimierz Radziszewski (ur. w 1917 r.) w latach 1946-1948 był współpracownikiem, a od lipca 1948 do listopada 1952 żołnierzem antykomunistycznych oddziałów partyzanckich 6 Brygady Wileńskiej na terenie powiatów Bielsk Podlaski, Siemiatycze, Sokołów Podlaski i Wysokie Mazowieckie. W okresie komunistycznej amnestii 1947 roku nie ujawnił się. Od lipca 1948 używał pseudonimu "Marynarz" i walczył zbrojnie z lokalnymi komunistycznymi władzami, z UB i MO w szeregach ww. Brygady pod dowództwem kpt. Władysława Łukasiuka pseud. „Młot” i następnie pod dowództwem kpt. Kazimierza Kamieńskiego pseud. „Gryf”, „Huzar” - między innymi w patrolu st. sierż. Kazimierza Parzonko pseud. „Wichura” (w latach 1951-52). Plutonowy (od sierpnia 1951) Kazimierz Radziszewski pseud. "Marynarz" figuruje w aktach i zapisach ewidencyjnych MBP/MSW, WUBP i PUBP w Białymstoku, PUBP Bielsk Podlaski i PUBP Wysokie Mazowieckie z lat 1950-1953. Zapisano w nich między innymi, że ww. "w 1948 r. wstąpił do bandy >Młota< pod pseud. >Marynarz<, a następnie przeszedł do bandy >Huzara<. Przechowywał broń i dokonywał licznych zamachów". W innej kartotece MBP / MSW zanotowano, że Kazimierz Radziszewski został „zatrzymany dn. 30 XI 1952 r. przez Wydz. I Dep. III MBP jako członek bandy >Huzara<. Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie na sesji wyjazdowej w Ciechanowcu z dnia 31 marca 1953 r. skazany na karę śmierci” i konfiskatę mienia. W tzw. kartotece skazanych zanotowano, iż „dnia 22.9.53 r. wyrok wykonano”. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Kazimierz Radziszewski pseud. "Marynarz" występuje wraz z kilkuset innymi żołnierzami i współpracownikami antykomunistycznego podziemia w obszernych aktach i materiałach operacyjnych UB z WUBP w Białymstoku z lat 1946-1956. Materiały te dot. rozpracowania i likwidacji antykomunistycznych oddziałów partyzanckich 6 Brygady Wileńskiej - działających w latach 1945-1952 na terenie powiatów Wysokie Mazowieckie, Sokołów Podlaski, Bielsk Podlaski i kilku powiatów sąsiednich. Akta te zawierają m.in. plany UB dot. różnych operacyjnych przedsięwzięć, sprawozdania, raporty, notatki i korespondencje kilku jednostek UB i MO, doniesienia kilkunastu tajnych informatorów UB. IPN Bi 012/1230 t. 1-4 (4066/II), IPN Bi 012/1231 t. 1-4 (4066/II), IPN Bi 012/1232 t. 1-2 (4066/II).
Kazimierz Radziszewski pseud. "Marynarz" występuje wraz z kilkuset innymi żołnierzami i współpracownikami antykomunistycznego podziemia w aktach Wydz. "C" KW MO w Białymstoku z lat 1974-1977 zatytułowanych "Kwestionariusze osobowe do Charakterystyki nr 1". Ta charakterystyka (opracowana na podstawie dawnych akt UB z lat 1940-ch i 1950-ch) dot. antykomunistycznych oddziałów partyzanckich 6 Brygady Wileńskiej - działających w latach 1945-1952 na terenie powiatów Wysokie Mazowieckie, Sokołów Podlaski, Bielsk Podlaski i powiatów sąsiednich. Akta te obejmują między innymi kwestionariusze osobowe żołnierzy i ich współpracowników. W kwestionariuszu dot. Kazimierza Radziszewskiego pseud. "Marynarz" (nr 79) zapisano między innymi, że ww. "Od 25 lipca 1948 r. do czerwca 1949 r. był członkiem bandy >Młota< [tj. dowódcy 6 Brygady Wileńskiej kpt. Władysława Łukasiuka pseud. "Młot"] i brał udział w dniu 29 VII 48 r. w walce z wojskiem [tj. komunistycznym KBW]. Od 27 VI 49 r. ukrywał się (...). W dniu 6 IV 1951 r. wstąpił do bandy >Huzara< (...). Zanotowano także, że Kazimierz Radziszewski „w listopadzie 1952 r. został przerzucony na melinę do Warszawy, gdzie 30 XI 52 r. został aresztowany”. IPN Bi 019/1 t. 2 (1/1).
Kazimierz Radziszewski pseud. "Marynarz" występuje wraz z kilkuset innymi żołnierzami i współpracownikami antykomunistycznego podziemia w aktach Wydz. "C" KW MO w Białymstoku z lat 1974-1982 zatytułowanych "Kwestionariusze osobowe do Charakterystyki nr 2". Ta charakterystyka (opracowana na podstawie dawnych akt UB z lat 1940-ch i 1950-ch) dot. antykomunistycznych oddziałów partyzanckich 6 Brygady Wileńskiej - działających w latach 1945-1952 na terenie powiatów Wysokie Mazowieckie, Sokołów Podlaski, Bielsk Podlaski, Węgrów i powiatów sąsiednich. Akta te obejmują przede wszystkim kwestionariusze osobowe żołnierzy i ich współpracowników. W kwestionariuszu dot. Kazimierza Radziszewskiego pseud. "Marynarz" (nr 175) zapisano między innymi, że ww. "od lipca 1948 r. do listopada 1952 r. był członkiem bandy terrorystyczno-rabunkowej na terenie pow. Bielsk Podlaski. Dnia 25 VII 1948 r. dobrowolnie wstąpił do bandy >Młota< [tj. oddziału partyzanckiego pod dowództwem kpt. Władysława Łukasiuka pseud. >Młot<]. We wrześniu 1949 przeszedł do oddziału >Lamparta< [st. sierż. Adama Ratyńca], a od 1951r. działał w bandzie >Huzara<. Osobiście brał udział w szeregu napadach terrorystyczno-rabunkowych (...)". IPN Bi 019/25 (1/24) t. 2.
Kazimierz Radziszewski pseud. "Marynarz" figuruje jako "podejrzany" oraz jako "oskarżony" wraz ze stu dwudziestoma kilkoma innymi żołnierzami i współpracownikami antykomunistycznej konspiracji w aktach śledczych UB z WUBP w Białymstoku z lat 1952-1955. Akta te dotyczą kpt. Kazimierza Kamieńskiego pseud. „Huzar” i innych żołnierzy 6 Brygady Wileńskiej walczących z komunistycznymi okupantami Polski w latach 1946-1952 na terenie powiatów: Bielsk Podlaski, Siemiatycze, Sokołów Podlaski, Siedlce, Węgrów i Wysokie Mazowieckie. Byli oni "podejrzani" między innymi o "popełnienie przestępstw przeciw obecnemu demokratycznemu ustrojowi" i o "udział w związku zbrojnym mającym na celu obalenie przemocą demokratycznego ustroju państwa". Akta te zawierają m.in. plany śledztw i protokoły przesłuchań kilkunastu aresztowanych w roku 1952 żołnierzy antykomunistycznego podziemia i kilku świadków, a także korespondencje, meldunki i raporty kilku jednostek UB i MO, dokumenty dot. licznych "napadów", "zamachów" i innych zbrojnych akcji dokonanych przez ww. partyzantów. IPN Bi 07/433 t. 1-3 (1151/III).
Kazimierz Radziszewski pseud. "Marynarz" występuje jako "podejrzany" i następnie jako "oskarżony" wraz z kilkudziesięcioma innymi żołnierzami i współpracownikami niepodległościowego podziemia w obszernych aktach śledczych UB z WUBP w Warszawie, WUBP w Białymstoku i MBP z lat 1950-1978. Akta te dot. śledztwa UB i MBP "w sprawie przynależności do nielegalnej organizacji zbrojnej" - prowadzonego przeciwko kpt. Kazimierzowi Kamieńskiemu pseud. "Huzar" oraz jego podkomendnym i współpracownikom. Zostali oni następnie oskarżeni i skazani na kary śmierci lub kary długoletniego więzienia przez komunistyczny sąd wojskowy w roku 1953. Akta te zawierają materiały UB dot. przebiegu śledztwa - m.in. raporty i służbowe notatki UB, telefonogramy, meldunki, plany operacyjne i śledcze, a także liczne protokoły przesłuchań "podejrzanych", w tym Kazimierza Radziszewskiego. IPN BU 0330/189 t. 7 (4690/III/7), IPN BU 0330/195 (4701/III)
Kazimierz Radziszewski figuruje wraz z kilkudziesięcioma innymi żołnierzami i współpracownikami antykomunistycznej konspiracji w aktach prokuratury wojskowej i Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie z lat 1952-1955. Akta te dotyczą przede wszystkim kilkunastu partyzantów z 6 Brygady Wileńskiej - walczących z komunistycznymi okupantami w latach 1945-1952 na terenie powiatów Bielsk Podlaski, Siemiatycze, Sokołów Podlaski, Wysokie Mazowieckie i kilku powiatów sąsiednich. Byli oni oskarżeni między innymi o "udział w związku zbrojnym mającym na celu obalenie przemocą demokratycznego ustroju państwa", o "współudział w zamachach na żołnierzy LWP i funkcjonariuszy MO", "posiadanie broni bez zezwolenia" i inne "przestępstwa przeciw ludowemu państwu". Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie na sesji wyjazdowej w Ciechanowcu z dnia 31 marca 1953. Kazimierz Radziszewski został skazany na karę śmierci, konfiskatę mienia i „utratę praw na zawsze”. IPN Bi 3/78 (Pr. II 216/51, Sr. 251/53).
.