Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-08-2021 09:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Witold
Nazwisko: Sieczkowski
Miejsce urodzenia: Sopoćkinie pow. Grodno
Data urodzenia: --1919
Imię ojca: Brak danych
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Witold Sieczkowski (ur. w 1919 r.) co najmniej od maja 1944 był żołnierzem AK/ AKO i następnie (od jesieni 1945) żołnierzem antykomunistycznego Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (NZW) na terenie powiatów: Ostrołęka, Maków Maz. i Przasnysz. Nosił pseudonim "Biały". W latach 1946-1948 Witold Sieczkowski walczył zbrojnie z komunistyczną władzą w szeregach oddziału (okręgu XVI NZW kryptonim "Mazowsze"/ „Orzeł”) pod dowództwem por. Józefa Kozłowskiego pseud. „Las”, „Vis”, w tym między innymi w szeregach patrolu PAS NZW pod dowództwem st. sierż. Witolda Boruckiego pseud. „Dąb”. W okresie komunistycznej amnestii 1947 roku nie ujawnił się i działał nadal w konspiracji. Od lipca 1948 st. sierż. Witold Sieczkowski był komendantem wydzielonego oddziału żandarmerii ww. okręgu NZW (od lipca 1948 okręg krypt. „Tęcza”). Witold Sieczkowski pseudonim "Biały" figuruje w aktach i zapisach ewidencyjnych oraz w kartotekach PUBP Ostrołęka, PUBP w Przasnyszu i WUBP w Warszawie z lat 1948-1949. Zapisano w nich między innymi, iż Witold Sieczkowski "wraz z innymi brał udział w napadach terrorystyczno-rabunkowych z bronią w ręku na posterunki MO i obiekty państwowe" oraz w zbrojnych starciach z KBW i UB. Zanotowano, iż Witold Sieczkowski pseud. "Biały" został „zabity dn. 1 czerwca 1949 r.” (w obławie grupy operacyjnej UB i oddziałów KBW na żołnierzy NZW w rejonie wsi Mamino, gmina Sypniewo, powiat Maków Mazowiecki). Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Witold Sieczkowski pseud. "Biały" figuruje wraz z kilkuset innymi żołnierzami i współpracownikami Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (NZW) w wielotomowych aktach KW MO w Warszawie z lat 1978-1989 zatytułowanych "Charakterystyka nr 64, Narodowe Zjednoczenie Wojskowe - Okręg Warszawski nr XVI". Te materiały, w tym głównie kwestionariusze osobowe żołnierzy i współpracowników NZW, zostały opracowane w latach 1978-1989 (na bazie materiałów UB z lat 1940-ch i 1950-ch) przez Wydział "C" Komendy Wojewódzkiej MO w Warszawie. W kwestionariuszu dot. Witolda Sieczkowskiego / Sieczko pseud. "Biały" (w tomach 7 i 13) zapisano między innymi, iż ww. to "Od 1946 r. do 1.VI.1949 r. aktywny członek NZW. W 1947 r. członek KP [komendy powiatowej] krypt. >Mściciel<. Następnie był komendantem żandarmerii KO NZW krypt. >Tęcza<, jak też zastępcą Boruckiego Witolda ps. >Dąb-Babinicz< w Okręgu. Miał stopień st. sierżanta. W dniu 1 czerwca 1949 r. w starciu zbrojnym z grupą operacyjną UB, MO i KBW w Zabiele Wielkie w lasach na pograniczu pow. Makowa i Ostrołęki został zabity". Z kolei w innym miejscu "Charakterystyki" zapisano, iż ww. to "Od 1945 roku członek bandy Kozłowskiego pseud. >Las<, a następnie członek patroli PAS pod dowództwem Boruckiego pseud. >Dąb< w komendzie powiatu NZW kryptonim >Mściciel<. Brał udział w licznych napadach terrorystyczno-rabunkowych dokonywanych przez wymienione bandy. Zabity dn. 1 czerwca 1949 r.”. IPN BU 0180/80 t. 7 i 13 (Charakterystyka nr 64).
.