Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stefan
Nazwisko: Wojciechowski
Miejsce urodzenia: Janów Lubelski
Data urodzenia: 09-02-1926
Imię ojca: Antoni
Imię matki: Anastazja
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Stefan Wojciechowski (ur. w lutym 1926 r.) w latach 1946-1947 był żołnierzem Narodowych Sił Zbrojnych (od lutego 1946 w oddziale Zygmunta Kasprzaka pseud. "Błysk"), a od roku 1948 lub 1949 współpracownikiem i następnie żołnierzem oddziału Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (NZW) działającego na terenie powiatów: Janów Lubelski, Kraśnik, Leżajsk i Biłgoraj. Ten partyzancki oddział NZW był dowodzony w latach 1947-1950 przez por. Adama Kusza pseud. "Garbaty", a od końca sierpnia 1950 do 13 listopada 1952 przez sierż. Józefa Kłysia pseud. "Rejonowy". Stefan Wojciechowski nosił kolejne pseudonimy: "Kostka", "Gałązka" (do roku 1947 lub 1948) i "Mordka". Dnia 30 maja 1947 Stefan Wojciechowski został zwolniony z komunistycznego więzienia (po ponad 8-miesięcznym areszcie śledczym). Kilka dni lub tygodni później działał ponownie w niepodległościowej konspiracji - w grupie Józefa Kłysia. Stefan Wojciechowski figuruje w kartotekach, inwentarzach akt i zapisach ewidencyjnych MBP, WUBP w Lublinie i PUBP Kraśnik z lat 1946-1953. Zapisano w nich między innymi, że ww. to „członek NSZ", który został "zatrzymany dnia 25 IX 1946 r. przez WUBP Lublin za przynależność do nielegalnej organizacji NSZ pod dowództwem >Błyska< i za nielegalne posiadanie broni (...), wyrokiem WSR Lublin z dnia 27 V 47 r. skazany na 5 lat więzienia (...), lecz na podstawie amnestii karę tę darowano w całości". Zanotowano, iż Stefan Wojciechowski został "zabity w czasie likwidacji bandy dn. 13 XI 52 r." (tj. w zasadzce grupy operacyjnej UB i oddziału MO w dniach 12-13 listopada 1952 we wsi Piłatka pow. Kraśnik). Wraz ze Stefanem Wojciechowskim pseud. "Mordka" zginął wówczas także jego dowódca Józef Kłyś pseud. „Rejonowy” - po ich wspólnej wielogodzinnej walce z UB i MO. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Stefan Wojciechowski pseud. "Mordka" figuruje wraz z kilkunastoma innymi żołnierzami i współpracownikami Narodowych Sił Zbrojnych (NSZ) i Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (NZW) w aktach operacyjnych UB z PUBP Kraśnik i WUBP w Lublinie z lat 1944-1966. Akta te zawierają przede wszystkim materiały zatytułowane "Rozpracowanie agenturalne kryptonim >Gmina<", które było prowadzone przez PUBP w Kraśniku w latach 1951-1952. Materiały te dot. głównie rozpracowania i likwidacji zbrojnej antykomunistycznej grupy partyzantów i konspiratorów pod dowództwem Józefa Kłysia pseud. "Rejonowy", w tym Stefana Wojciechowskiego pseud. "Mordka". Zawierają m.in. plany, raporty i sprawozdania UB i MO dot. poszukiwań i rozpracowania kilkunastu członków i współpracowników "bandy Kłysia" oraz zapiski dot. innych uczestników antykomunistycznego podziemia z NSZ, NZW i WiN i doniesienia kilkunastu tajnych informatorów UB. IPN Lu 07/29 t. 1-2 (143/II).
Stefan Wojciechowski pseud. "Mordka" figuruje wraz z kilkunastoma innymi żołnierzami i współpracownikami NSZ i NZW w aktach operacyjnych UB z PUBP w Kraśniku oraz WUBP i KW MO w Lublinie z lat 1951-1956 prowadzonych jako "Sprawa obiektowa kryptonim >Gmina<. Banda Kłysia wywodząca się z NSZ". Sprawa ta była prowadzona w latach 1951-1956 przez PUBP/ PUdsBP w Kraśniku i dot. rozpracowania działalności i likwidacji resztek oddziału Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (NZW) na terenie pow. kraśnickiego, janowskiego i powiatów okolicznych - oddziału dowodzonego w latach 1947-1950 przez por. Adama Kusza pseud. "Garbaty", a w latach 1950-1952 (od końca sierpnia 1950) przez sierż. Józefa Kłysia pseud. "Rejonowy". Akta te zawierają m.in. doniesienia tajnych informatorów UB, raporty, notatki i meldunki różnych jednostek UB i MO, ich "plany operacyjnych przedsięwzięć" i zasadzek - dotyczące rozpracowania i ujęcia poszczególnych współpracowników i żołnierzy podziemia, w tym Stefana Wojciechowskiego. Zawierają także protokoły przesłuchań kilku "podejrzanych" i świadków. IPN Lu 08/84 (O/92).
Stefan Wojciechowski pseud. "Mordka"/ "Mortka" i pseud. "Gałązka" figuruje jako "podejrzany" i "poszukiwany" wraz z kilkoma innymi żołnierzami i współpracownikami Narodowych Sił Zbrojnych i Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (NZW) w aktach śledczych i operacyjnych UB z PUBP Kraśnik i WUBP w Lublinie z lat 1951-1952. Zanotowano między innymi (dn. 5.10.1951), że "Wojciechowski Stefan ps. >Mortka<" to "współpracownik bandy Kłysia z NSZ", który "zbiegł spod rozpracowania" i "przystąpił do bandy Kłysia". Zapisano także, że Stefan Wojciechowski od czerwca 1951 "jest aktywnie poszukiwany" przez UB z PUBP Kraśnik i "przez Dep. II MBP". W trakcie tych poszukiwań inwigilowano lub rozpracowywano również członków rodziny Stefana Wojciechowskiego: rodziców, braci i siostry - zamieszkałych w Janowie Lub. i Bydgoszczy. Akta te zawierają także między innymi protokoły przesłuchań "zatrzymanego" w kwietniu 1952 "członka bandy Kłysia - Chmiela Stanisława na okoliczność ukrywającego się Wojciechowskiego Stefana ps. >Mortka<". IPN Lu 02/292 (III/2275).
Stefan Wojciechowski figuruje jako "oskarżony" w aktach Wojskowego Sądu Rejonowego w Lublinie z lat 1946-1947. Zapisano w nich między innymi, że Stefan Wojciechowski to „członek nielegalnej organizacji NSZ", który został "zatrzymany dnia 25 września 1946 r.". Stefan Wojciechowski został oskarżony i skazany za "przynależność do nielegalnej organizacji NSZ pod dowództwem >Błyska<" oraz za "nielegalne posiadanie broni". Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Lublinie z dnia 27 maja 1947 Stefan Wojciechowski został skazany na 5 lat więzienia, jednak na podstawie amnestii z lutego 1947 "karę tę darowano w całości". IPN Lu 17/599 (702/47).
Stefan Wojciechowski pseud. "Mordka" figuruje wraz z kilkunastoma innymi żołnierzami i współpracownikami antykomunistycznego podziemia w aktach Wydz. "C" KW MO w Lublinie z roku 1986 zatytułowanych "Charakterystyka nr 118" dot. bandy terrorystyczno-rabunkowej pod dowództwem Kłysia Józefa pseud. "Rejonowy", a następnie Kiszki Andrzeja - działającej w latach 1947-1961. Ta "Charakterystyka" dot. działalności grupy kilkunastu partyzantów w latach 1947-1955 (z rozbitych wcześniej niepodległościowych organizacji WiN i NSZ/NZW) na terenie powiatów: biłgorajskiego, janowskiego, kraśnickiego, pow. Nisko i pow. Krasnystaw. Grupa ta była dowodzona w latach 1947-1948 (od kwietnia 1947) i następnie w latach 1950-1952 przez Józefa Kłysia pseud. "Rejonowy", a w latach 1953-1955 przez Andrzeja Kiszkę pseud. "Dąb" i "Leszczyna". Akta te zawierają między innymi opisy operacji i obław UB i KBW, opisy działań i akcji ww. oddziału antykomunistycznego podziemia oraz podstawowe dane dot. jego żołnierzy i współpracowników. W danych dot. Stefana Wojciechowskiego (kwestionariusz osobowy nr 25) zapisano między innymi, iż ww. w opisywanej "bandzie Kłysia" działał od czerwca 1947, a "jesienią 1949 r. wstąpił do bandy o zabarwieniu NSZ pod dowództwem Kusza Adama pseud. >Garbaty<". IPN Lu 0136/190-192 (116/201).
.