Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 21-11-2022 08:48

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Mariusz Grzegorz
Nazwisko: Błasiak
Miejsce urodzenia: Tuchola
Data urodzenia: 27-05-1963
Imię ojca: Andrzej
Imię matki: Zofia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa (SO) o kryptonim „Ogród” o numerze rejestracyjnym 11391, dot. kontroli operacyjnej Akademii Rolniczej w Poznaniu. Sprawa była prowadzona przez Wydz. III/III-1 KWMO/WUSW w Poznaniu w okresie 23.09.1970 - 22.12.1989. Mariusz Błasiak występuje w materiałach w tomie 5, wymieniony jako członek Senatu Akademii Rolniczej w Poznaniu gdzie pełnił funkcje przedstawiciela zespołu do spraw opracowania regulaminu samorządu studenckiego. W/w sprawa została zakończona w 1989 roku, a jej materiały złożono do archiwum pod sygnaturą 804/IV. IPN Po 003/737/1-8 (804/IV).
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) o kryptonimie „Konwent” o numerze rejestracyjnym 36307 dotyczy założenia Konwentu Samorządu Studentów Akademii Rolniczej w Poznaniu. Mariusz Błasiak był figurantem sprawy (zarejestrowany do sprawy pod nr 39613 15.01.1986). Był przewodniczącym Konwentu Samorządu Studentów Akademii Rolniczej w Poznaniu, „znany z negatywnej postawy politycznej” organizował m.in. „kolportaż nielegalnych wydawnictw na terenie Domów Studenckich Akademii Rolniczej”. Sprawa była prowadzona przez Wydz. III-1 WUSW w Poznaniu w okresie 14.06.1984 - 09.12.1988. Zakończono z powodu „ukończenia studiów” przez figuranta. W/w sprawa została zakończona w 1988 roku, a materiały złożono do archiwum pod sygnaturą 12601/II. IPN Po 08/2036 (12601/II).
.