Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Dorota
Nazwisko: Ragan
Miejsce urodzenia: Tomaszów Lubelski
Data urodzenia: 24-02-1962
Imię ojca: Bronisław
Imię matki: Rozalia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowanego prowadzone przez Ośrodek Odosobnienia dla Kobiet w Gołdapii w 1982 roku. Dorota Ragan została internowana w okresie stanu wojennego na podstawie decyzji o internowaniu wydanej 17.02.1982 przez KW MO w Lublinie. Powodem internowania było "publiczne nawoływanie do nieposłuszeństwa ustawom i innym prawnym rozporządzeniom naczelnych organów państwowych". Decyzja o uchyleniu internowania Doroty Ragan została wydana 05.07.1982. IPN Bi 53/91.
Materiały wyłączone ze Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Termity’’ dotyczące Doroty Ragan, która została zarejestrowana do sprawy w dniu 27.08.1982 pod numerem 28379 przez Wydz. IV KW MO/WUSW Lublin. W toku prowadzenia kontroli figurantki ustalono, że działa ona aktywnie w środowisku ,,grup antysocjalistycznych na terenie Lublina utożsamiających się z ROPCziO''. Uczestniczyła w akcjach plakatowania i kolportażu ulotek na terenie Lublina. Dorota Ragan odmówiła podpisania deklaracji lojalności. W sierpniu 1982 roku wydane zostało wobec D. Ragan postanowienie o zastrzeżeniu wyjazdu za granicę do wszystkich krajów świata na okres 2 lat. W 1983 roku zrezygnowała z kontynuowania studiów na KUL-u i wyjechała z terenu woj. lubelskiego. Dalszej kontroli figurantki zaniechano 30.10.1984. Materiały zarchiwizowano pod sygn. 10489/II. Sprawa Operacyjnego Rozpracowania krypt. "Termity’’ (nr rej. 23922) prowadzona była w okresie od 24.03.1979 do 29.04.1985 przez Wydz. IV KW MO/WUSW w Lublinie. Materiały zarchiwizowano pod sygn. 10612/II i wybrakowano 20.10.1989 zgodnie z protokołem Nr 127/89. IPN Lu 020/710 (10489/II), IPN Lu 0229/811/J (10489/2) mikrofilm.
Akta kontrolne dochodzenia prowadzone w 1986 roku przez Wydział Śledczy Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Płocku przeciwko Dorocie Ragan. Została zatrzymana 09.03.1986 na dworcu PKP w Kutnie przez funkcjonariuszy Wydz. III RUSW Kutno, ponieważ "podjęła działania w celu rozpowszechniania bez wymaganego zezwolenia nielegalnie wydanych biuletynów i innych publikacji prasowych". Dochodzenie wszczęto 26.06.1986. Dorota Ragan złożyła skargę na działania w/w funkcjonariuszy do Prokuratury w Kutnie i Płocku dotyczącą stosowania wobec jej osoby przemocy fizycznej i psychicznej w związku z jej zatrzymaniem. W czerwcu 1986 roku zostało wydane wobec D. Ragan zastrzeżenie wyjazdu za granicę do wszystkich krajów świata na okres 2 lat; zastrzeżenie cofnięto 30.09.1987. Dochodzenie zakończono 17.07.1986. WUSW w Płocku przekazał sprawę do Prokuratury Rejonowej w Kutnie, która umorzyła dochodzenie 03.09.1986 na podstawie ustawy o amnestii. IPN BU 02944/89 (120/III).
Akta kontrolne postępowania o wykroczenie prowadzone w latach 1986-1989 przez Wydział Śledczy Stołecznego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Warszawie przeciwko Dorocie Ragan. Została zatrzymana 14.03.1988 przez SUSW w Warszawie z powodu przygotowywania nielegalnych wydawnictw do ich kolportażu. Ten sam organ 16.03.1988 skierował pismo do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście dotyczące zatwierdzenia dokonanego przeszukania mieszkania w/w osoby w związku z zarzucanymi jej "działaniami zmierzającymi do wywołania niepokoju publicznego" i następnie sporządził wniosek o ukaranie. Wniosek skierowano do Rejonowego Kolegium do Spraw Wykroczeń przy Prezydencie Miasta w Pruszkowie. Rejonowe Kolegium do Spraw Wykroczeń ukarało D. Ragan grzywną oraz karą dodatkową w postaci przepadku dowodów rzeczowych. Postępowanie zostało umorzone 29.03.1989 ze względu na jego przedawnienie. IPN BU 0367/1/216, IPN BU 01326/723/J (III-3421), IPN BU 2183/7 (A-517/88).
.