Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-11-2021 14:13

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jadwiga
Nazwisko: Apostoł-Staniszewska
Nazwisko rodowe: Apostoł
Miejsce urodzenia: Nowy Targ
Data urodzenia: 22-12-1913
Imię ojca: Wincenty
Imię matki: Magdalena
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Jadwiga Apostoł była kontrolowana operacyjnie przez PUBP w Nowym Targu. W czasie II wojny światowej była żołnierzem Konfederacji Tatrzańskiej ps. "Baśka Spytkowska". Aresztowana przez gestapo w Zakopanem, przewieziona do więzienia gestapo przy ul. Montelupich w Krakowie. Osadzona w obozie koncentracyjnym w Auschwitz, a następnie w Ravensbrück. Uciekła z transportu 14.04.1945. W okresie od 1945 do kwietnia 1945 łączniczka Oddziału Józefa Kurasia ps. "Ogień", który również wywodził się z Konfederacji Tatrzańskiej. Ujawniła się ze swojej działalności 22.04.1945 przed PUBP w Nowym Targu. Aresztowana w 1947 roku i skazana na 5 lat więzienia, zwolniona na podstawie amnestii. Po zwolnieniu z więzienia rozpracowywana przez UB. Akta złożono w 1955 roku w Archiwum Wydz. X WUdsBP w Krakowie pod dawną sygn. 102618/II. Akta nie zachowały się. Akta o dawnej sygn. 102618/II nie zachowały się. Wpis na podstawie dokumentacji kartotecznej. Konfederacja Tatrzańska - zob. https://pl.wikipedia.org/wiki/Konfederacja_Tatrza%C5%84ska
Jadwiga Apostoł ujawniła się po ogłoszeniu amnestii przed komisją PUBP w Nowym Targu 22.04.1947 jako b. łączniczka oddziału "Błyskawica" pod dowództwem Józefa Kurasia ps. "Ogień". W wyniku rozpracowania i śledztwa PUBP w Nowym Targu została zatrzymana 18.02.1949. Rozpracowywana wraz z grupą członków i współpracowników WiN (Wolność i Niezawisłość) z pow. Nowy Targ. Areszt tymczasowy decyzją WPR w Krakowie 01.03.1949. Oskarżona z art. 14 par. 1 dekretu z 13.06.1946 w zw. z art 86.par. 2 KKWP o przynależność do WiN w latach 1945-46. Akt oskarżenia został sporządzony przez funkcjonariusza PUBP w Nowym Targu 18.03.1949 i przekazany do WSR w Krakowie. Wyrokiem WSR z 16.05.1949 (Sr 387/49) skazana na 5 lat więzienia. Zwolniona na mocy amnestii. Kontrolowana operacyjnie przez PUBP w Nowym Targu do 1953 roku, kiedy to wyjechała na stałe do Szczecina. Akta o sygn. IPN Kr 07/1062 (1165/III-gr.).
Charakterystyka nr 200 sporządzona w latach 1985-86 w Wydziale "C" WUSW w Krakowie dot. organizacji "Wolność i Niezawisłość" (WiN) Okręg Krakowski, działającej na terenie województwa krakowskiego w okresie od września 1945 do października 1947. Do zbiorczego opracowania dołączono kwestionariusze osobowe członków organizacji, prasę konspiracyjna WiN, dokumenty programowe i informacje o działalności WiN. Jadwiga Apostoł figuruje w charakterystyce jako członek WiN od 1945 roku, łączniczka Rady Powiatowej WiN w Nowym Targu z kierownictwem organizacji w Krakowie. Na podstawie przejętych przez UB materiałów WiN, zeznań aresztowanych członków organizacji oraz doniesień agenturalnych zatrzymana 18.02.1949 przez PUBP w Nowym Targu. Skazana przez WSR w Krakowie wyrokiem z 16.05.1949 na 5 lat więzienia. Akta o sygn. IPN Kr 074/199, t. 1-8 (199/X).
.