Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan Ludwik
Nazwisko: Gzik
Miejsce urodzenia: Folwarki - Radomsko
Data urodzenia: 20-11-1927
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Stanisława
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledztwa nr 2/R/47 prowadzonego w okresie 31.12.1946 - 06.01.1947 przez PUBP w Radomsku wobec osób podejrzanych o przynależność do Konspiracyjnego Wojska Polskiego, m.in. Jana Gzika, który został zatrzymany 31.12.1946, a następnie 05.01.1947 aresztowany. Śledztwo zakończono przekazaniem aktu oskarżenia do Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Łodzi (sprawa nr PR 21/47), która 07.01.1947 skierowała go do Wojskowego Sądu Rejonowego w Łodzi. IPN Ld pf 12/2062 (6772/III).
Akta sprawy karnej nr Sr 154/47 prowadzonej przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Łodzi w okresie 10.01.1947 - 14.12.1953 przeciwko osobom oskarżonym o przynależność od wiosny 1945 do Konspiracyjnego Wojska Polskiego, mającego na celu "zmianę przemocą demokratycznego ustroju Państwa Polskiego”. Jan Gzik został skazany 13.01.1947 na karę śmierci. Najwyższy Sąd Wojskowy 12.02.1947 uchylił wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia. WSR w Łodzi 12.03.1947 skazał J. Gzika na 10 lat pozbawienia wolności, utratę praw publicznych i obywatelskich na 5 lat oraz przepadek całego mienia. 14.12.1953 J. Gzik został warunkowo zwolniony z odbywania reszty kary. Sąd Okręgowy w Łodzi 16.05.2005 uznał wyrok WSR w Łodzi z 12.03.1947 za nieważny. IPN Ld 6/61 (Sr 154/47).
Materiały administracyjne WUBP w Łodzi zawierające dokumenty z lat 1945-1953 dotyczące Konspiracyjnego Wojska Polskiego. Jan Gzik wymieniony został w wykazie członków KWP osadzonych w więzieniu i skazanych na karę śmierci, pojawia się również w doniesieniach osób osadzonych w więzieniu we Wronkach. 16.03.1948 był przesłuchiwany w charakterze świadka. IPN Ld pf 78/1 t. 2, 8 (506/X).
Materiały ewidencyjne dot. Jana Gzika, formalnie osadzonego 05.01.1947 w areszcie PUBP w Radomsku, 28.01.1947 w więzieniu w Piotrkowie Trybunalskim, 21.06.1947 w więzieniu w Łodzi, 21.11.1947 we Wronkach, 01.02.1953 w Ośrodku Pracy Więźniów w Jaworznie, 07.11.1953 w OPW w Sierszy. zwolnionego 17.12.1953. Akt osobowych osadzonego nie odnaleziono. Wpis na podstawie materiałów śledczych, sądowych oraz skorowidzów i ksiąg więziennych. Akt osobowych osadzonego nie odnaleziono. Wpis na podstawie materiałów śledczych, sądowych oraz skorowidzów i ksiąg więziennych o sygn. IPN Ld 7/250, IPN Po 3/57-58, IPN Po 3/63, IPN Po 3/69-71.
Materiały administracyjne Wydziału „C” KW MO w Łodzi z roku 1978 tzw. "Charakterystyki" dot. organizacji KWP, zawierające kwestionariusze osobowe żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego, m. in. Jana Gzika ps. „Wicher”. IPN Ld 030/279 t. 3, IPN BU 0186/278 t. 12.
.