Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-11-2023 09:06

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Władysława
Nazwisko: Bocheńska
Nazwisko rodowe: Kaczmarek
Miejsce urodzenia: Orliczko
Data urodzenia: 24-05-1906
Imię ojca: Jakub
Imię matki: Elżbieta
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledztwa nr 10/W/46 prowadzonego w okresie 09.08.1946 - 31.12.1946 przez PUBP w Łęczycy wobec osób podejrzanych o przynależność do Konspiracyjnego Wojska Polskiego (KWP), którego celem była „zmiana ustroju Państwa Polskiego w drodze przemocy” oraz wobec osób udzielających pomocy KWP. Władysława Bocheńska została zatrzymana 05.08.1946, a dwa dni później aresztowana pod zarzutem udzielania pomocy oddziałowi KWP. Postępowanie przeciwko niej wszczęto 09.08.1946. Akt oskarżenia sporządzono 31.12.1946 i przekazano do Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Łodzi, która 19.01.1947 skierowała go do Wojskowego Sądu Rejonowego w Łodzi. IPN Ld pf 12/2172 (7097/III), IPN Ld pf 12/2438 (7701/III).
Materiały administracyjne WUBP w Łodzi zawierające sprawozdania PUBP w Łęczycy za rok 1946. W sprawozdaniu za okres 25.07.1946 - 10.08.1946 znajduje się informacja o aresztowaniu 8 osób, w tym Władysławy Bocheńskiej, udzielających pomocy oddziałowi Konspiracyjnego Wojska Polskiego. IPN Ld pf 10/152 (159/X).
Akta sprawy karnej nr Sr 114/47 prowadzonej od stycznia 1947 przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Łodzi przeciwko osobom oskarżonym o udzielanie pomocy oddziałom Konspiracyjnego Wojska Polskiego. Postępowanie przeciwko Władysławie Bocheńskiej umorzono 03.03.1947 na mocy amnestii. IPN Ld 6/103 t. 1-3 (Sr 494/47).
Księga główna więźniów osadzonych w więzieniu karno-śledczym w Łęczycy w okresie od stycznia 1937 do września 1939 oraz od grudnia 1945 do grudnia 1950. Władysławę Bocheńską przewieziono do więzienia 10.08.1946 z aresztu PUBP w Łęczycy, zwolniono 09.03.1947. IPN Ld 7/47 (6/8).
.