Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-06-2022 09:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Robert
Nazwisko: Waniek
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 22-01-1933
Imię ojca: Alojzy
Imię matki: Tekla
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Robert Waniek został objęty postępowaniem śledczym, prowadzonym przez WUBP w Poznaniu w sprawie przynależności do organizacji o charakterze zbrojnym, działającej na terenie Nowej Soli, a mającej na celu obalenie siłą ustroju państwa. Robert Waniek został zatrzymany 27.02.1951 pod zarzutem przynależności do organizacji o charakterze zbrojnym od października 1950 do 27.02.1951. W toku śledztwa ustalono, że organizacja działała pod nazwą „Tajna Organizacja Krajowa”. IPN Po 04/379/1-3 (2696/III).
Na mocy wyroku Wojskowego Sądu Rejonowego w Zielonej Górze z 30.06.1951 Robert Waniek został skazany na karę 8 lat pozbawienia wolności, utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na 5 lat oraz przepadek mienia na rzecz Skarbu Państwa. Wojskowy Sąd Rejonowy w Zielonej Górze na mocy postanowienia o zastosowaniu amnestii z 24.04.1953 złagodził Robertowi Wańce wyrok do 5 lat i 4 miesięcy pozbawienia wolności. Wojskowy Sąd Rejonowy w Zielonej Górze na mocy postanowienia z 07.04.1955, na wniosek Prokuratora Rejonowego w Zielonej Górze z 05.04.1955 zwolnił warunkowo Roberta Wańkę z odbywania kary. 07.04.1955 Robert Waniek został zwolniony z więzienia. Sąd Wojewódzki w Zielonej Górze na wniosek Roberta Wańki, na mocy postanowienia z 09.09.1992 stwierdził nieważność wyroku Wojskowego Sądu Rejonowego w Zielonej Górze z 30.06.1951 w stosunku do Roberta Wańki. IPN Po 2/1981, IPN Po 77/733 (Sr. 121/51).
Opracowanie Wydziału „C” KWMO w Zielonej Górze pt. „Faktologia. Reakcyjna organizacja młodzieżowa pn. >Tajna Organizacja Krajowa<. Pow. Nowa Sól. Kopie”. Robert Waniek figuruje w kwestionariuszu osobowym jako dowódca organizacji o charakterze zbrojnym „Tajna Organizacja Krajowa” działającej na terenie Nowej Soli od października 1950 do lutego 1951. IPN Po 060/119/15/3 (162/11, p. 3, charakterystyka nr 71).
.