Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan
Nazwisko: Malinowski
Miejsce urodzenia: Pietrzyk pow. Rypin
Data urodzenia: 16-05-1908
Imię ojca: Jan
Imię matki: Wiktoria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Jan Malinowski (ur. w maju 1908 r.) w latach 1944-1947 był żołnierzem AK / ROAK, a od lata 1947 żołnierzem antykomunistycznego Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (NZW) na terenie powiatów Mława, Płock, Rypin, Sierpc i Płońsk. W okresie komunistycznej amnestii 1947 roku nie ujawnił się i walczył nadal z komunistycznymi okupantami kraju - w szeregach zbrojnego oddziału ROAK/ NZW pod dowództwem por. Franciszka Majewskiego pseud. „Słony”, „Mściciel”, a następnie (od końca września 1948) pod dowództwem sierż. Wiktora Stryjewskiego pseud. "Cacko", w którym pełnił funkcję dowódcy jednego z patroli. Sierż. Jan Malinowski pseudonim „Stryj” i "Wierny" figuruje w aktach i zapisach ewidencyjnych oraz w kartotekach WUBP i MBP/ MSW w Warszawie, WUBP w Bydgoszczy, PUBP Rypin i PUBP Płock z lat 1947-1949. Zapisano w nich między innymi, że Jan Malinowski był "inwigilowany dn. 25.7.47 przez PUBP Rypin jako podejrzany czł. bandy leśnej NSZ", "W latach 1947-1949 brał udział w napadach terrorystyczno-rabunkowych z bronią w ręku na posterunki MO i obiekty państwowe" i "dn. 11 lutego 1949 r. został zabity podczas pościgu” (tj. w czasie obławy kilku batalionów KBW i funkcjonariuszy UB na 10-osobowy oddział partyzantów pod dowództwem Jana Malinowskiego koło wsi Sinogóra pow. Mława). Wraz z sierż. Janem Malinowskim poległo tego dnia w walce z KBW, UB i MO także sześciu innych żołnierzy NZW: Tadeusz Denst pseud. "Alojzy", Zdzisław Derkus „Urkes”, Stanisław Pospisiel "Leszek", Jan Jaroszewski "Rekrut", "Młody", Stanisław Michalak "Kozak" i Jan Wiśniewski "Czarny II". Wpis na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Jan Malinowski pseudonim „Stryjo” figuruje wraz ze stu kilkudziesięcioma innymi żołnierzami i współpracownikami Ruchu Oporu Armii Krajowej (ROAK) oraz Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (NZW) w aktach KW MO w Warszawie z lat 1978-1981 zatytułowanych "Charakterystyka nr 63". Ta charakterystyka dot. "nielegalnej org. i band XXIII Okręgu NZW pod dowództwem Stefana Bronarskiego pseud. >Roman<". Te akta i materiały SB, w tym głównie kwestionariusze osobowe kilkuset żołnierzy i współpracowników NZW, zostały opracowane w latach 1978-1981 na podstawie dawnych materiałów UB z lat 1940-ch i 1950-ch przez Wydział "C" Komendy Wojewódzkiej MO w Warszawie. W kwestionariuszu dot. Jana Malinowskiego pseudonim „Stryjo” (w tomie 2 na str. 74) zapisano między innymi, iż ww. żołnierz ROAK i NZW w roku 1948 i 1949 „był członkiem bandy Wiktora Stryjewskiego ps. ,,Cacko” a jednocześnie dowódcą pododdziału liczącego 10 ludzi. W dniu 11 lutego 1949 r. został zabity w czasie likwidacji jego bandy”. IPN BU 0180/79 t. 1-9 (Charakterystyka nr 63, p. 66).
Jan Malinowski pseudonim „Stryj” i "Wierny" figuruje wraz ze stu kilkunastoma innymi żołnierzami i współpracownikami Ruchu Oporu Armii Krajowej (ROAK) oraz Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (NZW) w aktach KW MO w Bydgoszczy - charakterystyce "nielegalnej organizacji" działającej w latach 1945-1948 pod nazwą "Grupa bojowa >Mściciel<”. Te akta i materiały, w tym m.in. kwestionariusze osobowe żołnierzy i współpracowników ROAK i NZW oraz "karty [ich] czynów", zostały opracowane w latach 1972-1989 (na bazie materiałów UB z lat 1940-ch i 1950-ch) przez Wydział "C" Komendy Wojewódzkiej MO w Bydgoszczy. W kwestionariuszu osobowym dot. Jana Malinowskiego pseudonim „Stryj” i "Wierny" zapisano między innymi, iż ww. to "członek grupy bojowej >Mściciela<", który został "zabity w dniu 11 lutego 1949 r. w czasie potyczki”. IPN By 011/4 (4/0), IPN By 09/8 t. 1 (nr 8/0).
Jan Malinowski pseudonim "Wierny" figuruje wraz z kilkunastoma innymi żołnierzami i współpracownikami Ruchu Oporu Armii Krajowej i Narodowego Zjednoczenia Wojskowego w aktach śledztwa UB z WUBP Bydgoszcz w sprawie działalności antykomunistycznego oddziału Ruchu Oporu Armii Krajowej pod dowództwem Franciszka Majewskiego pseudonim "Mściciel" na terenie powiatów sierpeckiego, rypińskiego, lipnowskiego, płockiego i mławskiego w latach 1945-1948. Akta te zawierają m.in. "plan agenturalnego opracowania krypt. >Leśny<", wykaz agentury UB i plany spotkań z tymi agentami, plany likwidacji oddziału "Mściciela", raporty i meldunki jednostek UB i MO, zapiski i informacje dot. napadów ww. oddziału, protokoły oględzin, protokoły przesłuchań świadków. IPN By 0106/1 t. 6-8/J (287/3) mikrofilm.
Jan Malinowski pseudonim "Wierny" figuruje wraz ze stu kilkunastoma innymi żołnierzami i współpracownikami Ruchu Oporu Armii Krajowej (ROAK) oraz Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (NZW) w aktach śledztwa UB z PUBP Rypin i WUBP w Bydgoszczy z lat 1946-1947. To śledztwo było prowadzone w sprawie działalności kilku oddziałów AK, ROAK, NSZ i NZW w pow. włocławskim, lipnowskim i rypińskim, a przede wszystkim przeciwko aresztowanemu w lipcu 1947 żołnierzowi ROAK i NZW Józefowi Łuzińskiemu pseud. "Gruby" (ur. w 1907 roku i skazanemu jesienią 1947 na karę śmierci) i kilku innym żołnierzom antykomunistycznego podziemia, w tym Janowi Malinowskiemu. Byli oni "podejrzani" przez UB m.in. o dokonanie napadu w dniu 12 lipca 1946 na tartak, agencję pocztową i kasjera GS "Samopomoc Chłopska" w Skrwilnie oraz o dokonanie zasadzki w lesie koło Okalewa w dniu 12 lipca 1947 na grupę ok. 20 funkcjonariuszy MO i UB. Akta te zawierają m.in. protokoły przesłuchań osób "podejrzanych" i świadków oraz meldunki i raporty jednostek MO. IPN By 070/278 t. 1 (287/III).
.