Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-07-2021 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan
Nazwisko: Sawicki
Miejsce urodzenia: Lipniak pow. suwalski
Data urodzenia: 02-07-1928
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Albina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Jan Sawicki (ur. 2.07.1928) w latach 1947-1948 i następnie od wiosny 1950 uczestniczył w antykomunistycznej konspiracji na terenie pow. suwalskiego. W aktach ewidencyjnych UB zapisano, że (20-letni wówczas) Jan Sawicki w dniu 9 września 1948 został aresztowany przez PUBP w Suwałkach za nielegalne posiadanie broni palnej, w dniu 25 .09.1948 przekazany do więzienia karno-śledczego w Białymstoku, nastepnie skazany w dniu 20 października 1948 przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Białymstoku na 5 lat więzienia. Zwolniony z więzienia w Płocku warunkowo dn. 22 stycznia 1950. W połowie maja 1950 Jan Sawicki wstąpił do zbrojnego oddziału antykomunistycznego podziemia pod dowództwem Jana Sadowskiego pseud. "Blady" oraz Piotra Burdyna pseud. "Edward"/ "Poręba" - działającego na terenie powiatów: Suwałki, Gołdap i Olecko. Nosił tam pseudonimy „Giez” i „Grzmot”. Jan Sawicki poległ w walce z grupą operacyjną UB - KBW podczas obławy przeprowadzonej przeciwko ww. oddziałowi partyzantów w dniach 1-2 lipca 1950 (w lasach koło wsi Płociczno gm. Kuków pow. Suwałki). Jan Sawicki figuruje w aktach i zapisach ewidencyjnych UB z PUBP w Suwałkach oraz WUBP w Białymstoku z lat 1948-1951. Zapisano w nich także między innymi, że Jan Sawicki pseud. "Grzmot" to "członek bandy >Bladego<", który został "zabity w czasie operacji dn. 1 lipca 1950 r." (tj. w czasie dwudniowej obławy UB-KBW na kilkunastu partyzantów). Wg innych zapisów UB, Jan Sawicki został zabity dn. 2 lipca 1950 r. Wraz z 22-letnim Janem Sawickim poległo w tych dniach w walce z KBW i MO (lub ciężko rannych i ujętych zmarło nazajutrz w szpitalu) także pięciu innych partyzantów: Leon Bitowski pseud. „Iwa”, „Szary”, Franciszek Daniłowicz pseud. "Lipa", Józef Gwiazdowski pseud. "Marian", „Wazon”, Stanisław Stanulewicz „Skoczek” i Leon Walusiewicz „Antek”. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Jan Sawicki pseudonim „Giez” i „Grzmot” figuruje wraz z 40 innymi żołnierzami i współpracownikami antykomunistycznego podziemia w opracowaniu Wydz. "C" KW MO w Białymstoku z lat 1979-1981 - opartym na materiałach i zapisach PUBP w Suwałkach z lat 1948-1952. W tym opracowaniu, zatytułowanym "Działalność bandy >Bladego< w latach 1949-1954", zapisano między innymi, że Jan Sawicki w okresie od maja 1950 do 2 lipca 1950 jako członek oddziału "Bladego" brał udział z bronią w ręku w akcjach, działał na terenie powiatów: Suwałki, Augustów, Olecko i Węgorzewo. Zabity w czasie operacji wojsk KBW dn. 2 lipca 1950. IPN Bi 019/5 t. 1-3 (1/5), IPN Bi 019/135 (1/5).
Jan Sawicki pseudonim „Giez” figuruje wraz z 47 innymi żołnierzami i współpracownikami antykomunistycznego podziemia z oddziału pod dowództwem Jana Sadowskiego pseud. ,,Blady" w opracowaniu Wydz. "C" KW MO w Olsztynie z lat 1980-1989 - opartym na materiałach i zapisach PUBP w Gołdapi i PUBP Węgorzewo z lat 1949-1952. W tym opracowaniu ("Charakterystyka nr 155") zapisano między innymi (w kwestionariuszu dot. Jana Sawickiego), że Jan Sawicki w 1950 roku był członkiem oddziału "Bladego" na terenie powiatów Suwałki, Augustów i Gołdap. IPN Bi 065/176 (955/IV).
Jan Sawicki pseudonim „Giez” i „Grzmot” występuje wraz z 54 innymi żołnierzami i współpracownikami antykomunistycznego podziemia w aktach operacyjnych UB z WUBP i KW MO w Białymstoku oraz PUBP w Suwałkach z lat 1950-1952 zarejestrowanych jako Sprawa Obiektowego Rozpracowania krypt. "Blady". Sprawa ta dot. rozpracowania i likwidacji członków antykomunistycznych oddziałów partyzanckich pod dowództwem byłych żołnierzy AK i WiN: Jana Sadowskiego pseudonim "Blady"/ "Komar" oraz Piotra Burdyna pseud. "Edward"/ "Poręba" - działających w latach 1949-1952 na terenie pow. suwalskiego, pow. gołdapskiego i pow. augustowskiego. Akta te zawierają m.in. raporty i plany UB dot. rozpracowania i likwidacji ww. oddziałów, ich charakterystyki i spisy ich członków, meldunki dot. ich kolejnych likwidacji, wykazy osób aresztowanych i poszukiwanych przez UB na terenie pow. Suwałki. Zapisano w nich między innymi, że Jan Sawicki pseudonim „Giez” i „Grzmot” to poszukiwany "członek bandy", który został "zabity dnia 2-go lipca 50 r.". IPN Bi 011/55 t. 1 (191/IV).
Jan Sawicki figuruje w aktach prokuratorskich i sądowych Wojskowego Sądu Rejonowego w Białymstoku z roku 1948 jako oskarżony i skazany. W aktach tych zapisano między innymi, że Jan Sawicki w dniu 9 września 1948 został aresztowany i następnie wyrokiem ww. sądu z dnia 20 października 1948 skazany za "nielegalne posiadanie broni palnej" na 5 lat więzienia. IPN Bi 212/2323 (Sr 660/48).
.