Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Aleksander Borys
Nazwisko: Mokrzyszewski
Miejsce urodzenia: Katowice
Data urodzenia: 07-02-1924
Imię ojca: Jerzy
Imię matki: Pelagia
Dodatkowe informacje:

W PPR od 1945 r., od 1948 r. w PZPR. Dziennikarz radiowy i telewizyjny. W latach 1955-1958 studiował historię na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, studiów jednak nie ukończył. Przed wybuchem wojny ukończył trzy klasy gimnazjum w Warszawie. W latach 1940-1942 na robotach przymusowych w Niemczech, po ucieczce z robót ukrywał się w Warszawie, gdzie pracował w różnych firmach jako pracownik umysłowy i uczył się na tajnych kompletach. Podczas powstania wywieziony do niemieckich obozów w Stutthof i Rogowie pod Toruniem. Po wyzwoleniu z obozu osiadł w Gdańsku, wstąpił do służby w Milicji Obywatelskiej, zakończonej w 1948 r. na stanowisku Zastępcy Komendanta Miasta Gdańska. W czasie służby od roku 1946 zainteresował się pracą dziennikarską, pisywał do gazet oraz współpracował z gdańską rozgłośnią Polskiego Radia. Od 1949 r. dziennikarz radiowy w Gdańsku, pełnił między innymi funkcję kierownika działu polityczno-informacyjnego, następnie redaktora naczelnego w Lublinie i Bydgoszczy. Od 1958 roku w we Wrocławiu, gdzie z czasem awansował na stanowisko redaktora naczelnego. W 1973 r. został korespondentem Polskiego Radia i Telewizji w Pradze, w okresie 1977-1979 kierownik Biura Polskiego Radia i Telewizji tamże. Po powrocie z Czechosłowacji został Zastępcą Redaktora Naczelnego do Spraw Krajowych w Naczelnej Redakcji Informacji i Publicystyki Telewizyjnej, na tym stanowisku do 1983 r.
Źródło: Archiwum Akt Nowych Centralna Kartoteka KC PZPR 17730, s. 4-7, 8, 9, 10-11, 16-17, 32, 33, 34.Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Członek POP przy KM MO Gdańsk PPR 1945 1948 Archiwum Akt Nowych Centralna Kartoteka KC PZPR 17730, s. 20.
Członek Egzekutywa Komitet Miejski Gdańsk PZPR 1948 1949 Archiwum Akt Nowych Centralna Kartoteka KC PZPR 17730, s. 25.
Sekretarz POP przy Polskim Radiu Gdańsk PZPR 1949 1953 Archiwum Akt Nowych Centralna Kartoteka KC PZPR 17730, s. 25.
Członek POP przy Polskim Radiu Lublin PZPR 1953 1955 Archiwum Akt Nowych Centralna Kartoteka KC PZPR 17730, s. 25.
Członek POP przy Polskim Radiu Bydgoszcz PZPR 1955 1958 Archiwum Akt Nowych Centralna Kartoteka KC PZPR 17730, s. 25.
Zastępca Członka Komitet Wojewódzki Wrocław PZPR 1962 1964 Archiwum Akt Nowych Centralna Kartoteka KC PZPR 17730, s. 29.
Członek Plenum Komitet Wojewódzki Wrocław PZPR 1962 1968 Archiwum Akt Nowych Centralna Kartoteka KC PZPR 17730, s. 25.
Członek Komitet Wojewódzki Wrocław PZPR 1964 Archiwum Akt Nowych Centralna Kartoteka KC PZPR 17730, s. 29.
Przewodniczący Komisja Kultury Komitet Wojewódzki Wrocław PZPR 1964 1968 Archiwum Akt Nowych Centralna Kartoteka KC PZPR 17730, s. 25.
Sekretarz Grupa Partyjna Podstawowa Organizacja Partyjna przy Ambasadzie PRL Praga (Czechosłowacja) PZPR 1973 Archiwum Akt Nowych Centralna Kartoteka KC PZPR 17730, s. 6.
.