Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-11-2023 09:06

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Edward
Nazwisko: Pilichowski
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 03-08-1934
Imię ojca: Stefan
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Edward Pilichowski był rozpracowywany w Sprawie Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Koteria”, numer rejestracyjny Sz 37602, prowadzonej przez Wydz. V WUSW w Szczecinie w okresie 27.08.1987 - 27.06.1988. Sprawę wszczęto w związku z inicjatywą grupy pracowników Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych w Szczecinie (w tym pracowników Oddziału w Świnoujściu) dotyczącą zorganizowania Związku Zawodowego „Jedność”. Edward Pilichowski został zarejestrowany do sprawy w dniu 4.09.1987 pod numerem Sz 37640, jako pracownik KPRI, wchodzący w skład Komitetu Założycielskiego Związku Zawodowego, który skierował do Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie wniosek o jego rejestrację. Sąd ten odmówił wpisania Związku do rejestru, a z członkami komitetu SB przeprowadziła rozmowy „profilaktyczno-ostrzegawcze”. Materiały złożono w archiwum pod sygn. 17073/II, zachował się mikrofilm sprawy. IPN Sz 0053/490 (17073/2) mikrofilm.
.