Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-01-2024 11:18

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Wojciech Jerzy
Nazwisko: Lizak
Miejsce urodzenia: Chojnik
Data urodzenia: 02-04-1951
Imię ojca: Kazimierz
Imię matki: Helena
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Segment”, (nr rej. Sz 24159, 11.08.1982) dotyczyła Wojciecha Lizaka, pracownika dydaktycznego Zakładu Nauk Politechniki Szczecińskiej, zarejestrowanego 21.08.1982 do sprawy pod numerem Sz 24280. Sprawa prowadzona była przez Sekcję III Wydziału III-1 KW MO w Szczecinie. Ww. został objęty kontrolą operacyjną w związku z podejrzeniem o próbę ponownej rejestracji nielegalnej organizacji „Odrodzenie”, utrzymującej kontakty i wspierającej działania z podziemiem NSZZ „Solidarność”. 1.05.1983 figurant wziął udział w nielegalnej manifestacji przeciwko ówcześnie panującej władzy. W związku z powyższym przeprowadzono z ww. szereg rozmów mających na celu zmianę jego „wrogiej postawy”. Figurant nie przyznał się do winy twierdząc, iż wszelkie powiązania z instytucją „Odrodzenie” wynikają z potrzeb zawodowych, a nie są wynikiem aktywnych działań na rzecz tej instytucji. Materiały złożono do archiwum 4.08.1983 pod sygn. 14878/II. IPN Sz 0011/1383 (14878/II).
Materiały zwierają informacje opracowane na podstawie meldunków nadsyłanych z terenu całej PRL. W meldunku z dnia 6.08.1982 Wydz. III KWMO w Szczecinie przesłanego do Departamentu III MSW w Warszawie występują informacje dotyczące Wojciecha Lizaka, pracownika Zakładu Nauk Politechniki Szczecińskiej. U ww. dokonano przeszukania mieszkania w związku z podejrzeniem o próbę wznowienia działalności nielegalnej organizacji „Odrodzenie”. W trakcie przeszukania zakwestionowano list St. Bratkowskiego z dn. 13.01.1981 oraz „Koniec monolitu” – A. Ciołkosza wyd. „Enklawa”. Figurant został zatrzymany do wyjaśnienia. IPN Bu 0296/263 t. 3 (KS/4/1433).
.