Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Wanda Zofia
Nazwisko: Uniecka
Nazwisko rodowe: Ilkowska
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 09-01-1925
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Fellicja
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) „Radiologia”, nr rej, Sz 14888, prowadzona była przez Wydz. III A KW MO Szczecin w okresie 9.09.1976 - 25.11.1976. Dotyczyła posiadania i kolportażu przez Wandę Uniecką, zatrudnioną w Zakładzie Radiologii Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie 1, pozycji z literatury bezdebitowej, niepublikowanej w Polsce ze względu na treści w niej zawarte. Sprawę zakończono po rozmowie z w/w. Materiały złożono do archiwum pod sygnaturą 10648/II. IPN Sz 0011/661 (10648/II).
Z zapisów kartoteczno-ewidencyjnych wynika, że Wanda Uniecka była rejestrowana do Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) „Audiencja” (brak nr rej, daty rozpoczęcia.) o sygnaturze archiwalnej 43722/b. Znajduje się ona w Dzienniku archiwalnym - księga wpływu i ruchu akt w archiwum operacyjnym MSW. Sprawa dotyczyła jej krewnych podejrzanych o „działalność wywiadowczą”. Wanda Uniecka przechodzi w sprawie, jednak brak bardziej szczegółowych informacji co do jej roli. Materiały zostały zniszczone w sierpniu 1986. Materiałów o sygn. archiwalnej 43722/b brak. Wpis na podstawie dokumentacji kartoteczno-ewidencyjnej.
.