Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Wiesław
Nazwisko: Żmuda
Miejsce urodzenia: Krzęcin
Data urodzenia: 15-10-1940
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Anna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Kwestionariusz Ewidencyjny (KE) kryptonim "Burłak", nr rej. Sz 28495 dot. figuranta, pracownika WPKM w Szczecinie podejrzanego o nielegalną działalność związkową w strukturach "Solidarności" na terenie swojego zakładu pracy oraz kolportaż ulotek i zbiórki funduszy przeznaczonych na działalność podziemia i pomoc rodzinom osób zaangażowanych w tę działalność, które weszły w konflikt z prawem. Sprawa prowadzona była przez Wydz. V WUSW w Szczecinie w latach 1984-1986. Do kwestionariusza z uwagi na ten sam charakter działalności, zostali dodani inni figuranci wcześniejszej sprawy SOS/SOR kryptonim "Gracz", nr rej. 27363, nr arch. 16197/II, prowadzonej w latach 1983-1985, (akta wybrakowano) - analizy ze sprawy dołączono do KE "Burłak". Wiesław Żmuda był przewodniczącym tej nielegalnej grupy działającej na terenie WPKM Szczecin, a także nakłaniał innych pracowników do przyłączenia się do niej. Zakupił ze składek specjalne urządzenie do drukowania ulotek, a także dużą ilość wydawnictw bezdebitowych do tzw. „biblioteki podziemnej”. Dokonano przeszukania zarówno w mieszkaniu Wiesława Żmudy, jak i w jego szafce w WPKM. Z każdym z figurantów przeprowadzono rozmowę ostrzegawczą. Sprawę zakończono, a materiały złożono do archiwum pod sygn. 16365/II. IPN Sz 0053/24/D/J (16365/2) mikrofilm.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Gracz", nr rej. Sz 27363, prowadzona przez Wydział V WUSW w Szczecinie w okresie 7.10.1983 - 17.12.1985. Początkowo została zarejestrowana jako Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS), a od 2.03.1984 prowadzona jako SOR. Założona w związku z utworzeniem przez pracowników WPKM Szczecin "nielegalnych struktur", które zajmowały się kolportażem ulotek oraz innych wydawnictw bezdebitowych wśród zatrudnionych. Ponadto grupa zajmowała się zbiórką funduszy na prowadzenie podziemnej działalności, pomoc rodzinom osób zaangażowanych w nielegalną działalność. Wiesław Żmuda podejrzany był o sporządzanie i kolportaż ulotek. Z figurantami przeprowadzono rozmowy ostrzegawcze. Po tym sprawę zakończono i zarchiwizowano pod sygn. 16197/II, a następnie materiały zniszczono. Sporządzone ze sprawy analizy włączono do Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) "Burłak". Materiałów o sygn. 16917/II brak. Wpis na podstawie materiałów archiwalnych IPN Sz 0053/24 (16365/2) oraz zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.