Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-05-2023 10:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Julian
Nazwisko: Bargiel
Miejsce urodzenia: Krzeszów
Data urodzenia: 28-07-1923
Imię ojca: Józef
Imię matki: Wiktoria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiały Wydziału Śledczego WUBP w Krakowie i PUBP w Wadowicach w sprawie członków oddziału partyzanckiego "Błyskawica", w tym Juliana Bargiela, którzy w 1947 roku po akcji ujawnienia w wyniku amnestii kontynuowali dalej działalność poprzez w ramach zbrojnego oddziału. Julian Bargiel został zatrzymany 02.07.1947, w miejscu zamieszkania w Krzeszowie przeprowadzono rewizję. Areszt tymczasowy od 19.07.1947 decyzją WPR w Krakowie. Akt oskarżenia z 11.10.1947 został sporządzony przez funkcjonariusza WUBP w Krakowie. Oskarżony z art. 14 par. 1 i a par. 1 dekretu z 13.06.1946 o przynależność do oddziału partyzanckiego "Błyskawica" i udział w jej akcjach. Sprawę wraz z aktem oskarżenia przekazano w listopadzie 1947 do WSR w Krakowie. Po realizacji procesowej akta śledztwa złożono w archiwum WUBP w Krakowie 14.11.1949 pod sygn. 4323/I. W 1968 przesygnowano do nr 1353/III. Akta o sygn. IPN Kr 07/1250 (1353/III-gr.).
Sprawa przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Krakowie przeciwko Julian Bargiel i inni. Wyrokiem z 20.12.1947 skazany z art. 14 par. 1, i art. 4 par. 1 dekretu z 13.06.1946 na karę 10 lat więzienia. Osadzony w więzieniu w Krakowie, a następnie od 1948 roku w więzieniu w Sztumie. Postanowieniem z 31.05.1954 WSR w Krakowie na mocy amnestii z 1952 roku złagodził karę do 6 lat i 8 miesięcy więzienia i nakazał jego zwolnienie, wobec odbycia połowy orzeczonej kary. Zwolniony z więzienia w Sztumie 06.04.1954. Akta o sygn. IPN Kr 110/2095 (Sr 1584/47).
Skorowidz alfabetyczny więźniów CW w Sztumie. Przewieziony do Sztumu z więzienia w Krakowie 01.02.1948. Zwolniony z CW w Sztumie 06.04.1954 na mocy amnestii z 1952 roku. Skorowidz alfabetyczny więźniów CW w Sztumie o sygn. IPN Gd 37/10,11,12,17.
Charakterystyka nr 3 sporządzona w Wydziale "C" KWMO w Krakowie w 1974 roku dot. oddziału partyzanckiego "Błyskawica" działającego w latach 1945-1947 na terenie powiatu wadowickiego i południowych części woj. krakowskiego. Organizacja powstała na bazie struktur AK w roku 1945, dzieliła się na sztab i 3 oddziały. Jesienią 1946 utworzono kolejny pododdział pod nazwą "Orlęta" pod dowództwem Tadeusza Bielskiego ps. "Bohun", który został rozbity przez UB podczas akcji 27.12.1946. Julian Bargiel ps. "Mewa" figuruje w charakterystyce jako członek oddziału ps. "Mewa", wraz z innymi mimo akcji ujawnienia w ranach amnestii z 1947 roku kontynuował działalność. Zatrzymany przez PUBP w Wadowicach 02.07.1947. Następnie decyzją WPR w Krakowie tymczasowo aresztowany. Po zakończeniu śledztwa sprawę skierowano do WSR w Krakowie. Akta o sygn. IPN Kr 074/3 (3/X).
.