Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-05-2023 10:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Henryk Tadeusz
Nazwisko: Barcik
Miejsce urodzenia: Biała
Data urodzenia: 01-03-1928
Imię ojca: Henryk
Imię matki: Aniela
Znany/a też jako:
Jan Barcik

Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiały operacyjne PUBP w Wadowicach oraz dokumentacja dot. ujawnienia Henryka Barcika ps. "Cygan" przed PUBP w Wadowicach. Żołnierz oddziału "Błyskawica" na terenie pow. wadowickiego w okresie kwiecień-czerwiec 1946. Po częściowym rozbiciu oddziału w czerwcu 1946 przez KBW i UB wyjechał na teren woj. szczecińskiego. Ujawnił się przed PUBP w Wadowicach 13.03.1947. Kontrolowany operacyjnie jako b. żołnierz "Błyskawicy" w latach 1947-1955. Rozpracowanie zakończono i materiały złożono 11.08.1955 w archiwum WUdsBP w Krakowie pod sygn. 7752/II. W 1966 roku przesygnowano w archiwum KWMO w Krakowie do nr 489/II. Akta o sygn. IPN Kr 010/473 (489/II).
Charakterystyka nr 3 sporządzona w Wydziale "C" KWMO w Krakowie w 1974 roku dot. zgrupowania partyzanckiego "Błyskawica" działającego w latach 1945-1947 na terenie powiatu wadowickiego. Organizacja powstała na bazie struktur AK w roku 1945, dzieliła się na sztab i 3 oddziały. Jesienią 1946 utworzono kolejny pododdział pod nazwą "Orlęta" pod dowództwem Tadeusza Bielskiego ps. "Bohun", który został rozbity przez UB podczas akcji 27.12.1946. Henryk Barcik ps. "Cygan" występuje w Charakterystyce jako członek oddziału "Błyskawica" w okresie kwiecień-lipiec 1946. Brał udział w kilku akcjach oddziału, a następnie wyjechał na teren woj. szczecińskiego, skąd wrócił w lutym 1947 w celu ujawnienia się z działalności przed PUBP w Wadowicach. Akta o sygn. IPN Kr 074/3, t. 1-2 (3/X).
.