Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2024 08:55

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Władysław
Nazwisko: Raciak
Miejsce urodzenia: Jachówka
Data urodzenia: 29-10-1917
Imię ojca: Józef
Imię matki: Brak danych
Znany/a też jako:
Władysław Baciak

Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiały operacyjne PUBP w Wadowicach wraz ze Sprawą Agenturalnego Opracowania krypt. "Zboczeni", dot. kontynuowania działalności podziemnej po ujawnieniu w ramach amnestii z 1947 roku przez Władysława Raciaka i innych. Od 1946 należał do oddziału partyzanckiego "Błyskawica". Ujawnił się przed PUBP w Wadowicach 26.04.1947. Wraz z Janem Pakułą ps. "Sokół" założył oddział partyzancki, ukrywał się przed UB. W związku z tym PUBP w Wadowicach wszczął rozpracowanie krypt. "Zboczeni". Rozpracowywani przy pomocy miejscowej agentury UB. Zginął w zasadzce podczas akcji przeprowadzonej przez funkcjonariuszy MO z posterunku w Stryszawie 04.05.1949. Akta o sygn. IPN Kr 075/227 t. 1-2 (1051/OB).
Meldunki Wydziału III WUBP w Krakowie za 1949 rok. Informacja o rozpracowaniu przez PUBP w Wadowicach i likwidacji przez funkcjonariuszy MO w Stryszawie podczas akcji Władysława Raciaka 04.05.1949. Akta o sygn. IPN Kr 056/3 t. 16 (3/K).
Charakterystyka nr 3 sporządzona w Wydziale "C" KWMO w Krakowie w 1974 roku dot. oddziału partyzanckiego "Błyskawica" działającego w latach 1945-1947 na terenie powiatu wadowickiego. Organizacja powstała na bazie struktur AK w roku 1945, dzieliła się na sztab i 3 oddziały. Jesienią 1946 utworzono kolejny pododdział pod nazwą "Orlęta" pod dowództwem Tadeusza Bielskiego ps. "Bohun", który został rozbity przez UB podczas akcji 27.12.1946. Władysław Raciak zamieszkały w Baczynie od 1946 należał do oddziału partyzanckiego "Błyskawica" działającego na terenie pow. wadowickiego. Ujawnił się przed PUBP w Wadowicach w 1947 roku. Następnie wraz z ukrywającym się Janem Pakułą ps. "Sokół" ponownie podjął działalność podziemną. Zginął podczas akcji zabity przez funkcjonariuszy MO ze Stryszawy 04.05.1949. Akta o sygn. IPN Kr 074/3 t. 1-2 (3/X).
.