Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław
Nazwisko: Baca
Miejsce urodzenia: Sucha
Data urodzenia: 12-06-1927
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiały śledcze PUBP w Wadowicach i WUBP w Krakowie w sprawie członków oddziału partyzanckiego "Orlęta" w tym Stanisława Bacy. Wstąpił on do oddziału na początku grudnia 1946 wciągnięty przez zastępcę dowódcy Stefana Ićka. Na polecenie innego członka oddziału Jana Wichra przechowywał broń. Zatrzymany wraz z innymi członkami oddziału 27.12.1946. A następnie aresztowany decyzją WPR w Krakowie. Po realizacji procesowej sprawy materiały śledztwa złożono 14.11.1949 w archiwum WUBP w Krakowie pod sygn. 4327/I. Przesygnowano w 1968 roku do nr 1356/III. Akta o sygn. IPN Kr 07/1253 (1356/III).
Sprawa w Wojskowej Prokuraturze Rejonowej w Krakowie przeciwko Stanisławowi Bacy i innym. Zatrzymany w Suchej przez PUBP w Wadowicach 27.12.1946. Areszt tymczasowy od 04.01.1947 decyzją WPR w Krakowie. W akcie oskarżenia z 26.02.1947 sporządzonym przez funkcjonariusza PUBP w Wadowicach postawiono mu zarzut z art 4 dekretu z 13.06.1946 oraz 88 KKWP w zw. z art. 86 KKWP. Akt oskarżenia wobec braków formalnych i błędów został unieważniony przez WPR w Krakowie. Sprawę przejęła WPR gdzie 06.03.1947 sporządzono nowy akt oskarżenia. Oskarżony z art. 88 par. 1 KKWP w zw. z art. 86 par. 2 KKWP. Całość sprawy przekazano 11.03.1947 do WSR w Krakowie. Akta o sygn. IPN Kr 111/448 (Pr 7/47).
Sprawa przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Krakowie przeciwko Stanisławowi Bacy i innym członkom oddziału "Orlęta" będącego częścią organizacji "Błyskawica" z terenu powiatu Wadowice. Oprócz przynależności do organizacji przechowywał u siebie karabin. Wyrokiem z 20.03.1947 uniewinniony z braku dostatecznych dowodów i błędów formalnych w śledztwie prowadzonym przez PUBP w Wadowicach. Zwolniony obligatoryjnie z więzienia w Krakowie 21.03.1947. Akta o sygn. IPN Kr 110/1061 (Sr 337/47).
Charakterystyka nr 3 sporządzona w Wydziale "C" KWMO w Krakowie w 1974 roku dot. oddziału partyzanckiego "Błyskawica" działającego w latach 1945-1947 na terenie powiatu wadowickiego. Organizacja powstała na bazie struktur AK w roku 1945, dzieliła się na sztab i 3 oddziały. Jesienią 1946 utworzono kolejny pododdział pod nazwą "Orlęta" pod dowództwem Tadeusza Bielskiego ps. "Bohun", który został rozbity przez UB podczas akcji 27.12.1946. Stanisław Baca został zatrzymany przez PUBP w Wadowicach 27.12.1946. Następnie decyzją WPR w Krakowie tymczasowo aresztowany. Po zakończeniu śledztwa sprawę skierowano do WSR w Krakowie. Akta o sygn. IPN Kr 074/3 (3/X).
.