Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 05-12-2023 15:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Albin
Nazwisko: Kania
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 09-09-1930
Imię ojca: Józef
Imię matki: Adela
Dodatkowe informacje:

W PZPR od 14 maja 1950 r., magister filozofii po studiach na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, dyplom z 1954 r. socjolog z zawodu. Okupację spędził w miejscu zamieszkania, po wojnie rozpoczął pracę w Zarządzie Głównym Towarzystwa Przyjaciół Żołnierza, zatrudniony w okresie 07.1947 - 12.1949. Po maturze zdanej w trybie eksternistycznym (1949) studiował (1949-1954). W czasie studiów pracował w Wydawnictwie „Książka i Wiedza” jako młodszy redaktor (12.1949-10.1950). W Zarządzie Uczelnianym Związku Młodzieży Polskiej jako przewodniczący od 10.1950 do 10.1951, następnie był młodszym asystentem w Katedrze Materializmu Dialektycznego i Historycznego UW, okres od 10.1951 do 09.1952. Następnie w Instytucie Nauk Społecznych przy KC PZPR — aspirant (09.1952-09.1955), po okresie aspirantury w 1955 roku delegowany na roczną praktykę do KZ przy Zakładach Mechanicznych „Ursus". W latach 1956 - 1957 asystent w Wyższej Szkole Marksizmu-Leninizmu przy KC PZPR, następnie w latach 1957 do 1968 pracował jako starszy asystent, potem wykładowca w Wyższej Szkole Nauk Społecznych przy KC PZPR. Od 1.10.1968 r. zatrudniony w Ośrodku Badania Opinii Publicznej i Studiów Programowych przy Komitecie do Spraw Radia i Telewizji, najpierw starszy redaktor, potem kierownik pracowni, w końcu od 1.06.1977 r. dyrektor ośrodka.

 

Źródło: Archiwum Akt Nowych Centralna Kartoteka KC PZPR 9845, s. 1-2, 6-9, 10-11, 12, 17.Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Sekretarz POP - 8 Warszawa PZPR 1971 1972 Archiwum Akt Nowych Centralna Kartoteka KC PZPR 9845, s. 17.
Członek Egzekutywa KZ Komitetu do Spraw Radia i Telewizji Warszawa PZPR 1973 1974 Archiwum Akt Nowych Centralna Kartoteka KC PZPR 9845, s. 17.
Sekretarz KZ Komitetu do Spraw Radia i Telewizji Warszawa PZPR 1973 1974 Archiwum Akt Nowych Centralna Kartoteka KC PZPR 9845, s. 17.
I Sekretarz KZ Komitetu do Spraw Radia i Telewizji Warszawa PZPR 10-1980 05-1981 Archiwum Akt Nowych Centralna Kartoteka KC PZPR 9845, s. 5, 19, 20.
.