Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Anna
Nazwisko: Bala
Nazwisko rodowe: Pawełek
Miejsce urodzenia: Żywiec
Data urodzenia: 15-07-1910
Imię ojca: Antoni
Imię matki: Franciszka
Znany/a też jako:
Anna Bal

Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Anna Bala była rozpracowywana przez PUBP w Nowym Targu. Podejrzewana o współpracę z oddziałem partyzanckim pod dowództwem Józefa Kurasia ps. "Ogień". Rozpracowanie zakończono i materiały złożono w archiwum WUdsBP w Krakowie 10.11.1955 pod sygn. 30707/II. Akta nie zachowały się. Akta o dawnej sygn. 30707/II nie zachowały się. Wpis na podstawie dokumentacji kartotecznej.
Sprawa w Wojskowej Prokuraturze Rejonowej w Krakowie dot. Anny Bala. Zatrzymana przez PUBP Nowy Targ 27.01.1950. Areszt tymczasowy decyzją WPR 31.01.1950. Akt oskarżenia sporządzony przez funkcjonariusza UB 26.10.1950 zawierał zarzuty z art. 14 par. 1 dekretu z 13.06.1946, oraz art. 8 dekretu z 16.11.1945. Oskarżona o nie ujawnienie swej działalności w AK, a następnie WiN oraz przekazywanie z centrali telefonicznej danych na temat rozmów MO i UB przy rozpracowaniu podziemia. Decyzją WPR z 14.12.1950 zmieniono kwalifikację czynów na art. 86 par. 2 KKWP i skierowano akt oskarżenia do WSR w Krakowie. Akta o sygn. IPN Kr 111/2457 (Pr II 85/50).
Sprawa przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Krakowie przeciwko Annie Bala. Wyrokiem z 04.01.1951 została skazana z art. 86 par. 2 KKWP na karę 5 lat więzienia, za udzielanie pomocy ukrywającym się członkom podziemia oraz za przynależność do WiN. Jednocześnie na mocy amnestii z 22.02.1947 sąd umorzył karę w całości. Zwolniona z więzienia w Krakowie 04.01.1951. Akta o sygn. IPN Kr 110/4296 (Sr 678/50).
Materiały operacyjne i kontrolno-śledcze PUBP w Nowym Targu i WUBP w Krakowie z lat 1947-1955 dot. podziemia poakowskiego na terenie Rabki, w tym członków organizacji ROAK, WiN oraz "Chimera". Anna Bala brała udział w tworzeniu komórki WiN w Rabce oraz współpracowała z ks. Józefem Hojołem. Na podstawie doniesień agenturalnych UB w początkach 1950 roku rozpoczął na tym terenie falę aresztowań. Anna Bala została zatrzymana 27.01.1950, a następnie aresztowana. Wyrokiem WSR w Krakowie 04.01.1951 skazana na 5 lat więzienia z art. 86 par. 2 KKWP. Jednocześnie po zastosowaniu amnestii karę umorzono i została zwolniona. Akta kontrolno-śledcze po realizacji procesowej sprawy złożono 11.11.1954 w archiwum WUBP w Krakowie pod sygn. 14175/I. W 1972 przesygnowano i włączono do akt 3742/III-gr. Akta o sygn. IPN Kr 07/3525 t. 1-7 (3742/III-gr.).
Charakterystyka nr 200 sporządzona w latach 1985-86 w Wydziale "C" WUSW w Krakowie dot. organizacji "Wolność i Niezawisłość" (WiN) Okręg Krakowski, działającej na terenie województwa krakowskiego w okresie od września 1945 do października 1947. Do zbiorczego opracowania dołączono kwestionariusze osobowe członków organizacji, prasę konspiracyjna WiN, dokumenty programowe i informacje o działalności WiN. Anna Bala ps. "Olcha" figuruje w charakterystyce jako członek WiN na terenie Rabki. Skazana w 1951 roku przez WSR w Krakowie. Akta o sygn. IPN Kr 074/199 t. 1-8 (200/X).
.