Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Józef
Nazwisko: Banek
Miejsce urodzenia: Łęg Tarnowski
Data urodzenia: 16-09-1909
Imię ojca: Adam
Imię matki: Ludwika
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Ewidencyjno-Obserwacyjna nr rej. 308/F/55 założona 12.05.1955 przez Delegaturę WUdsBP w Dąbrowie Tarnowskiej na Józefa Banka, zwolnionego z więzienia w 1954 roku b. członka WiN zamieszkałego w Żabnie. W okresie października 1956 uaktywnił się politycznie na terenie Żabna. UB i SB inwigilowały go przy pomocy miejscowej agentury o ps. "Londyn" oraz "Huragan". Rozpracowanie zakończono i materiały złożono 20.06.1959 w Archiwum Wydziału "C" KWMO w Krakowie pod sygn. 3549/R. W 1969 roku przesygnowano do nr 9218/II. Akta o sygn. IPN Kr 010/9060 (9218/II).
Materiały śledztwa i rozpracowania przez PUBP w Tarnowie oraz WUBP w Krakowie w sprawie dot. Józef Banek i inni. Na skutek działań operacyjnych WUBP w Krakowie i PUBP w Tarnowie skierowanych przeciwko miejscowym strukturom Zrzeszenia WiN (Wolność i Niezawisłość) oraz z Pogotowiem Akcji Specjalnej (PAS) Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (NZW) i zeznań wcześniej zatrzymanych przez UB członków tych organizacji Józef Banek został zatrzymany 11.08.1946, a następnie aresztowany decyzją WPR w Krakowie. Akt oskarżenia sporządzony przez funkcjonariusza WUBP w Krakowie 13.09.1946 skierowano do WSR w Krakowie. Po realizacji procesowej sprawy akta śledcze pod sygn. 1962/I złożono 23.11.1948 w archiwum WUBP w Krakowie pod. sygn. 1962/I. W 1968 roku akta 1962/I połączono z aktami operacyjno-śledczymi PUBP w Tarnowie o sygn. 9776/I pod wspólną sygn. 520/III. Akta o sygn. IPN Kr 07/422 t. 1-8 (520/III-gr.), mikrofilm IPN Kr 096/424/J (520/III-gr.).
Sprawa przed Wojskowym Sądem Rejonowym W Krakowie przeciwko Józef Banek i innym członkom tarnowskich struktur organizacji WiN, oraz NSZ. Zatrzymany przez PUBP w Tarnowie 11.08.1946. Decyzją WPR w Krakowie areszt tymczasowy od 20.08.1946. W akcie oskarżenia z 13.09.1946 sporządzonym w WUBP w Krakowie otrzymał zarzuty z art 16 par. 1 w zw. z art 14 par. 1 i 2 dekretu z 13.06.1946 o przynależność do WiN, czynny udział w organizacji jako wywiadowca, a następnie kierownik wywiadu BW WiN na powiat Dąbrowa Tarnowska. Na sesji wyjazdowej w Tarnowie w dniach 23-27.09.1946 w procesie członków BW WiN i PAS NZW wyrokiem WSR z 27.09.1946 skazany z art 14 par. 2 dekretu z 13.06.1946 na karę 15 lat więzienia oraz konfiskatę mienia. Postanowieniem WPR w Krakowie z 18.03.1947 na mocy amnestii z 22.02.1947 karę zmniejszono do 10 lat więzienia. Osadzony w CW w Rawiczu. Postanowieniem WSR w Krakowie z 13.07.1953 orzeczono przedterminowe zwolnienie. Zwolniony z więzienia w Rawiczu 16.07.1953. Akta o sygn. IPN Kr 110/450 t. 1-6 (Rej. 597/46).
Józef Banek został przetransportowany z więzienia w Krakowie i osadzony w CW w Rawiczu 16.03.1947. Zwolniony z CW w Rawiczu na mocy postanowienia WSR w Krakowie o przedterminowym zwolnieniu 16.07.1953. Księga Główna Więźniów CW w Rawiczu wraz ze skorowidzem o sygn. IPN Po 3/50, 3/38, 3/35.
Charakterystyka nr 200 sporządzona w latach 1985-1986 w Wydziale "C" WUSW w Krakowie dot. organizacji "Wolność i Niezawisłość" (WiN) Okręg Krakowski, działającej na terenie województwa krakowskiego w okresie od września 1945 do października 1947. Do zbiorczego opracowania dołączono kwestionariusze osobowe członków organizacji, prasę konspiracyjna WiN, dokumenty programowe i informacje o działalności WiN. Józef Banek ps. "Cichy" figuruje w charakterystyce jako członek WiN w latach 1945-1946, wywiadowca i jednocześnie szef wywiadu BW WiN na powiat Dąbrowa Tarnowska. Zatrzymany przez UB 11.08.1946, a następnie skazany przez WSR w Krakowie na karę 10 lat więzienia. Akta o sygn. IPN Kr 074/199 t. 1-8 (200/X).
.