Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Władysław
Nazwisko: Banek
Miejsce urodzenia: Tarnów
Data urodzenia: 04-09-1903
Imię ojca: Jan
Imię matki: Anna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiały operacyjne i kontrolno-śledcze WUBP w Krakowie w sprawie tarnowskiej struktury WiN. Władysław Banek był rozpracowywany przez Wydział III WUBP w Krakowie oraz PUBP w Tarnowie. Z polecenia z-cy szefa WUBP w Krakowie Józefa Światły (Izaak Fleischfarb) został zatrzymany przez UB 16.09.1948. Nie przyznawał się do winy, wobec czego Światło nakazał jego zwolnienie z jednoczesną pełną inwigilacją ze strony UB w celu ustalenia kontaktów i zebrania materiału dowodowego na udział w WiN. Zatrzymany ponownie 04.12.1948. Ustalono iż pod ps. "Sowiński" był zaprzysiężonym członkiem WiN oraz kierownikiem skrzynki organizacyjnej (pocztowej) WiN nr 2 w Tarnowie. Po realizacji procesowej sprawę zakończono i materiały złożono 07.02.1952 w archiwum WUBP w Krakowie pod sygn. 9652/I. Przesygnowano w 1969 roku do nr 2683/III. Akta o sygn. IPN Kr 07/2572 (2683/III).
Sprawa w Wojskowej Prokuraturze Rejonowej w Krakowie przeciwko Władysławowi Banek. Zatrzymany 04.12.1948 przez WUBP w Katowicach, a następnie przekazany do WUBP w Krakowie. Areszt tymczasowy decyzją WPR w Krakowie 11.12.1948. Akt oskarżenia z art. 14 par. 2 dekretu z 13.06.1946 oraz art. 86 par. 2 KKWP o przynależność do WiN został sporządzony w PUBP w Tarnowie. Akt oskarżenia skierowano do WSR w Krakowie 28.02.1949. Akta o sygn. IPN Kr 111/1940 (Pr II 214/49).
Sprawa przed Wojskowym Sądem Rejonowym przeciwko Władysław Banek i inni. Oskarżony z art. 14 par. 2 dekretu z 13.06.1946 oraz art. 86 par. 2 KKWP o działalność w tarnowskich strukturach WiN w okresie 1945-48. Wyrokiem z 15.03.1949 skazany na karę 6 lat więzienia. Jednocześnie na mocy amnestii z 22.02.1947 karę złagodzono do 3 lat. Osadzony w CW we Wronkach, oraz OPW w Piechcinie. Karę odbył w całości. Akta o sygn. IPN Kr 110/3055 (Sr 170/49).
Księga Główna Więźniów CW we Wronkach. Przetransportowany z więzienia w Tarnowie 25.11.1949 do CW we Wronkach. Przebywał w więzieniu we Wronkach do 14.06.1950, kiedy to zastał przewieziony do OPW w Potulicach. Księga Główna Więźniów CW we Wronkach wraz ze skorowidzem o sygn. IPN Po 3/69, IPN Po 3/62.
Charakterystyka nr 200 sporządzona w latach 1985-1986 w Wydziale "C" WUSW w Krakowie dot. organizacji "Wolność i Niezawisłość" (WiN) Okręg Krakowski, działającej na terenie województwa krakowskiego w okresie od września 1945 do października 1947. Do zbiorczego opracowania dołączono kwestionariusze osobowe członków organizacji, prasę konspiracyjna WiN, dokumenty programowe i informacje o działalności WiN. Władysław Banek ps. "Sowiński" członek WiN w latach 1945-1948 figuruje w charakterystyce jako kierownik skrzynki organizacyjnej (pocztowej) nr 2 WiN, następnie mianowany prze kierownika Rady Powiatowej WiN w Tarnowie Bolesława Kabacińskiego ps. "Trawka" szefem łączności WiN na powiat Tarnów. Zatrzymany przez UB 04.12.1946 na terenie Katowic, następnie aresztowany i skazany przez WSR w Krakowie na 3 lata więzienia. Akta o sygn. IPN Kr 074/199 t. 1-8 (200/X).
.