Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Józef
Nazwisko: Dąbkowski
Miejsce urodzenia: Kujawki
Data urodzenia: 06-11-1895
Imię ojca: Wojciech
Imię matki: Kunegunda
Znany/a też jako:
Józef Dabkowski
urodzony/a 06- 10-1895 Kujawki

Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiały operacyjne i kontrolno-śledcze WUBP w Kielcach i PUBP w Pińczowie w sprawie Józefa Dąbkowskiego i innych działaczy Ruchu Ludowego z terenu powiatu pińczowskiego. Józef Dąbkowski działacz przedwojennego Stronnictwa Ludowego w okresie okupacji niemieckiej był szefem trójki powiatowej SL "Roch". Z ramienia Ruchu Ludowego nadzorował działalność miejscowych struktur Batalionów Chłopskich (BCh). W 1943 roku został mianowany Delegatem Rządu RP na powiat Pińczów. W 1945 wstąpił do PSL gdzie został prezesem struktur powiatowych. Od 1945 roku poddany inwigilacji ze strony PUBP w Pińczowie. W 1946 w jego domu w Kujawkach UB przeprowadził rewizję i poddał go przesłuchaniom. Po doniesieniach miejscowej agentury zatrzymany przez funkcjonariuszy WUBP w Kielcach 17.05.1947 pod pretekstem posiadania broni, w rzeczywistości chodziło o dezorganizację działalności miejscowych struktur PSL. Osadzony w więzieniu w Kielcach. Akt oskarżenia sporządzony przez funkcjonariusza WUBP w Kielcach 20.08.1947 skierowano do WSR. Po zwolnieniu z więzienia rozpracowywany przez PUBP/RSB KPMO w Pińczowie do 1960 roku. Akta o sygn. IPN Ki 013/179 (217/III), oraz mikrofilm 027/150 (217/3).
Materiały operacyjne PUBP w Pińczowie dot. rozpracowania Józefa Dąbkowskiego, prezesa struktur powiatowych PSL. Rozpracowywany w latach 1945-1960. Akta o sygn. 7987/II nie zachowały się, informacja o materiałach na podstawie dokumentacji kartotecznej oraz Charakterystyki nr 147 KWMO w Kielcach. Akta o dawnej sygn. 7987/II nie zachowały się. Wpis na podstawie dokumentacji kartotecznej.
Sprawa przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Kielcach przeciwko Józefowi Dąbkowskiemu i innym. Zatrzymany 17.05.1947 i decyzją WPR w Kielcach aresztowany tymczasowo. W miejscu zamieszkania w Kujawkach k. Skalbmierza UB przeprowadził rewizję. Oskarżony o współudział w przechowywaniu broni, którą mieli przechowywać jego b. podwładni z BCh. Wojskowa Prokuratura Rejonowa w Kielcach skierowała akt oskarżenia do WSR 28.08.1947. Wyrokiem WSR w Kielcach z 11.09.1947 skazany z art. 18 par. 1 dekretu z 13.06.1946 w zw. z art 4 par. 1 tegoż dekretu na karę 5 lat więzienia. Osadzony w więzieniu w Nowogardzie, w Warszawie, Centralnym Ośrodku Pracy Więźniów w Warszawie, OPW w Mysłowicach (kopalnia węgla). Decyzją WSR w Kielcach z 14.7.1951 zwolniony warunkowo. Więzienie opuścił 04.08.1951. Akta o sygn. IPN Ki 41/1023 (Sr 869/47).
Opracowanie historyczne Wydziału "C" KWMO w Kielcach z 1975 roku dot. Józefa Dąbkowskiego i grupy działaczy PSL i b. żołnierzy BCh z terenu gminy Skalbmierz. Józef Dąbkowski Delegat Rządu RP na powiat Pińczów w latach 1943-44, w 1945 roku podjął aktywną działalność w strukturach PSL, zostając prezesem powiatowym. Od 1945 roku rozpracowywany przez PUBP w Pińczowie. W celu rozbicia działalności PSL organy bezpieczeństwa wykorzystały fakt uzyskania informacji o przechowywaniu przez b. podwładnych Dąbkowskiego broni, zarzucając mu stworzenie zbrojnej grupy i planowanie oporu przeciwko władzom komunistycznym. Aresztowany w roku 1947 i skazany na 5 lat więzienia (więziony do 1951 roku). Akta o sygn. IPN Ki 022/104 (Charakterystyka nr 147).
.