Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 21-11-2022 08:48

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Henryk
Nazwisko: Błasiak
Miejsce urodzenia: Andrychów
Data urodzenia: 22-12-1922
Imię ojca: Jan
Imię matki: Agnieszka
Znany/a też jako:
Henryk Błasiak
urodzony/a 22- 11-1922 Andrychów
Imiona rodziców: Jan Agnieszka


Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiały operacyjne PUBP/PUdsBP w Wadowicach dot. rozpracowania b. członka oddziału partyzanckiego "Błyskawica" Henryka Błasiaka zamieszkałego w Sułkowicach gm. Andrychów. Ujawnił się z działalności podziemnej 24.04.1947 przed komisją PUBP w Wadowicach, otrzymał zaświadczenie nr 61066. Rozpracowanie zakończono i materiały złożono 19.10.1955 w archiwum WudsBP w Krakowie pod dawną sygn. 24150/II/55. Akta nie zachowały się. Akta o sygn. 24150/II/55 nie zachowały się. Wpis na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej,
Charakterystyka nr 3 sporządzona w Wydziale "C" KWMO w Krakowie w 1974 roku dot. oddziału partyzanckiego "Błyskawica" działającego w latach 1945-1947 na terenie powiatu wadowickiego. Organizacja powstała na bazie struktur AK w roku 1945, dzieliła się na sztab i 3 oddziały. Henryk Błasiak ps. "Tyngi" był członkiem "Błyskawicy" do poł. 1946, a następnie po wydzieleniu się oddziału "Huragana" z III oddziału "Błyskawicy" przeszedł do niego. Wraz z innymi członkami "Huragana" ujawnił się w 1947 roku. Akta o sygn. IPN Kr 074/3 t. 1-2 (3/X).
Charakterystyka nr 4 sporządzona w Wydziale "C" KWMO w Krakowie w latach 1974-1980 dot. oddziału partyzanckiego "Huragan" pod dowództwem por. Henryka Dołęgowskiego, działającego w latach 1946-47 na terenie pow. Wadowice, Żywiec, Myślenice. Oddział powstał w lipcu 1946 po rozbiciu przez UB i KBW III oddziału "Blyskawicy". Przeprowadził liczne akcje przeciwko strukturom władzy komunistycznej na terenie swojej działalności. Henryk Błasiak figuruje w charakterystyce jako członek oddziału ps. "Tyngi". Oddział zakończył działalność w 1947 roku po ogłoszeniu amnestii. Akta o sygn. IPN Kr 074/4 (4/X).
.