Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-12-2021 09:17

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Henryk
Nazwisko: Czaicki
Miejsce urodzenia: Sucha
Data urodzenia: 19-01-1930
Imię ojca: Jan
Imię matki: Helena
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiały śledcze PUBP w Wadowicach i WUBP w Krakowie w sprawie członków oddziału partyzanckiego "Orlęta" w tym Henryka Czaickiego. Wstąpił do oddziału na początku grudnia 1946 wciągnięty przez zastępcę dowódcy Stefana Ićka. Zatrzymany wraz z innymi członkami oddziału 27.12.1946. A następnie aresztowany decyzją WPR w Krakowie. Po realizacji procesowej sprawy materiały śledztwa złożono 14.11.1949 w archiwum WUBP w Krakowie pod sygn. 4327/I. Przesygnowano do nr 1356/III. Akta o sygn. IPN Kr 07/1253 (1356/III).
Sprawa w Wojskowej Prokuraturze Rejonowej w Krakowie przeciwko Henryk Czaicki i inni. Zatrzymany w Suchej przez PUBP w Wadowicach 27.12.1946. Areszt tymczasowy decyzją WPR w Krakowie od 04.01.1947. W akcie oskarżenia z 26.02.1947 sporządzonym przez funkcjonariusza PUBP w Wadowicach postawiono mu zarzut z art 88 w zw. z art. 86 KKWP. Akt oskarżenia wobec braków formalnych i błędów został unieważniony przez WPR w Krakowie. Sprawę przejęła WPR gdzie 06.03.1947 sporządzono nowy akt oskarżenia. Oskarżony z art. 88 par. 1 KKWP w zw. z art. 86 par. 2 KKWP. Jednocześnie prokurator wystąpił do WSR o umorzenie sprawy Henryka Czaickiego na mocy amnestii z 22.02.1947. Całość sprawy przekazano 11.03.1947 do WSR w Krakowie. Akta o sygn. IPN Kr 111/448 (Pr 7/47).
Sprawa przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Krakowie przeciwko Henrykowi Czaickiemu i innym członkom oddziału "Orlęta" będącego częścią organizacji "Błyskawica" z terenu powiatu Wadowice. Wyrokiem z 20.03.1947 skazany z art 88 par. 1 w zw. z art. 86 par. 2 KKWP na karę 2 lata więzienia. Jednocześnie na mocy amnestii z 22.02.1947 karę darowano w całości. Zwolniony obligatoryjnie z więzienia w Krakowie 21.03.1947. Akta o sygn. IPN Kr 110/1061 (Sr 337/47).
Charakterystyka nr 3 sporządzona w Wydziale "C" KWMO w Krakowie w 1974 roku dot. oddziału partyzanckiego "Błyskawica" działającego w latach 1945-47 na terenie powiatu wadowickiego. Organizacja powstała na bazie struktur AK w roku 1945, dzieliła się na sztab i 3 oddziały. Jesienią 1946 utworzono kolejny pododdział pod nazwą "Orlęta" pod dowództwem Tadeusza Bielskiego ps. "Bohun", który został rozbity przez UB podczas akcji 27.12.1946. Henryk Czaicki został zatrzymany przez PUBP w Wadowicach 27.12.1946. Następnie decyzją WPR w Krakowie areszt tymczasowy. Po zakończeniu śledztwa sprawę skierowano do WSR w Krakowie. Akta o sygn. IPN Kr 074/3 t. 1-2 (3/X).
.