Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2024 08:55

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław
Nazwisko: Rakowski
Miejsce urodzenia: Kościuszkówka
Data urodzenia: 30-11-1922
Imię ojca: Ignacy
Imię matki: Józefa
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta Sprawy Obiektowej (SO) o krypt. "Stobrawa" (nr rejestr. 25984) prowadzonej przez Wydz. III "A" KW MO w Opolu w latach 1980-1983, dot. "operacyjnej ochrony Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego /MKZ/ NSZZ >Solidarność< w Kluczborku". Stanisław Rakowski występuje w sprawie jako członek Komitetu Redakcyjnego Informatora "Nad Stobrawą" i osoba zastrzeżona z nr. rej. 26535. Akta sprawy złożono do archiwum pod sygn. 178/IV. IPN Wr 067/14 (178/4) mikrofilm.
Dnia 22.04.1981 Stanisław Rakowski został zarejestrowany przez Wydz. III "A" KW MO w Opolu pod nr. 26535 w kategorii OZ (osoba zastrzeżona). Rejestrację anulowano 01.02.1990. Materiały zniszczono w jednostce operacyjnej. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.