Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-05-2023 10:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Adam Stanisław
Nazwisko: Michale
Miejsce urodzenia: Lwów
Data urodzenia: 01-01-1923
Imię ojca: Roman
Imię matki: Stanisława
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Adam Michale był rozpracowywany przez Wydz. III KWMO w Szczecinie w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Epigon" (rej. Sz 20033), prowadzonej w okresie 5.05.1980-18.02.1981 jako osoba które przesyłała korespondencję o "wrogiej treści". Akta sprawy złożono do archiwum pod sygn. 13252/II. Akta o sygn. 13252/II zostały zniszczone. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Rozpracowywany przez Wydz. III WUSW w Szczecinie w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Zawisza" (rej. Sz 27719), prowadzonej w okresie 24.11.1983 - 22.08.1984. Początkowo opracowywany jako kandydat na osobowe źródło informacji. Do pozyskania nigdy nie doszło, a po 4.01.1984 rozpoczęto inwigilację Adama Michale jako osoby podejrzanej o przynależność do nielegalnej organizacji. Akta sprawy zarchiwizowano pod sygn. 15546/II. Akta o sygn. 15546/II zostały zniszczone. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.