Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Adam Antoni
Nazwisko: Wolańczyk
Nazwisko rodowe: Wolańczyk
Miejsce urodzenia: Narol
Data urodzenia: 15-09-1953
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Władysława
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Znaczek" (nr rejestr. 18131) założona na wniosek Wydziału V KW MO w Rzeszowie w dniu 05.08.1982. Materiały dotyczą noszenia na ubraniach roboczych znaczków NSZZ "Solidarność" przez Adama Wolańczyka i innych członków załogi Zakładów Zmechanizowanego Sprzętu Domowego "Predom-Zelmer" w Rzeszowie, na znak protestu wobec wprowadzenia stanu wojennego i zawieszenia działalności związku. Zjawisko to uznane zostało przez Służbę Bezpieczeństwa jako niebezpieczne w związku z tym, iż mogło wpływać mobilizująco do podejmowania innych działań na rzecz reaktywowania "Solidarności", a ponadto miało tendencję do rozszerzania się na innych pracowników zakładu. Z ww. przeprowadzono rozmowę ostrzegawczą. Po ukaraniu przez Kolegium ds. Wykroczeń w Rzeszowie kilku pracowników zakładu karą grzywny, nie zaobserwowano demonstracyjnego noszenia znaczków oraz organizowania innych form protestu. Sprawę zakończono 03.03.1983, akta złożono do archiwum pod sygn. 16950/II. IPN Rz 00141/2292/J (16950/2) mikrofilm.
.