Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2024 08:55

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Władysław Stanisław
Nazwisko: Derecki
Miejsce urodzenia: Lida
Data urodzenia: 28-01-1944
Imię ojca: Leon
Imię matki: Stanisława
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Władysław Derecki był rozpracowywany przez Wydział III-1 WUSW w Szczecinie początkowo (od 17.03.1983) w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Prośba" (rej. Sz 25806), a następnie w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia krypt. "Krąg" (rej. Sz 26624), prowadzonej w okresie 06.06.1983 - 18.11.1983. Sprawa prowadzona w związku z podejrzeniem o wykonawstwo i kolportaż ulotek. Sprawę zakończono po odbyciu rozmowy ostrzegawczej. Akta sprawy zarchiwizowano pod sygn. 15082/II. Materiały 15082/II zniszczono 7.10.1989 (brak protokołu brakowania). Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.