Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-08-2021 09:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan
Nazwisko: Ćwirko
Miejsce urodzenia: Smuga
Data urodzenia: 07-09-1931
Imię ojca: Konstanty
Imię matki: Stefania
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Jan Ćwirko był rozpracowywany przez Wydział V WUSW w Szczecinie w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Koteria” (rej. Sz 37602), prowadzonej w okresie 27.09.1987 - 27.06.1988 przez Wydział V WUSW w Szczecinie. Sprawę wszczęto w związku z inicjatywą grupy pracowników Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych w Szczecinie (w tym pracowników Oddziału w Świnoujściu) dotyczącą zorganizowania Związku Zawodowego „Jedność”, w skład komitetu założycielskiego weszło 15 osób w tym m.in. Jan Ćwirko. Po przeprowadzeniu rozmowy profilaktyczno-ostrzegawczej sprawę zakończono. Akta złożono do archiwum pod sygn. 17073/II. IPN Sz 0053/490 (17073/II).
.